Aan de slag met het Strategisch HRM-model

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

In de  Leergang Strategisch HR van de PO-Raad staat het SHRM-model centraal. Hiermee kun je als HR-professional komen tot een actieplan voor jouw school of bestuur. Waar moet je op sturen? 

Het Strategisch HRM-model
Het Strategisch HRM-model

Het Strategisch HRM-model als leidraad

In de Leergang Strategisch HR van de PO-Raad staat bovenstaand model centraal. Hiermee kun je als HR-professional toewerken naar een HR-actieplan. Je begint bij de relevante in- en externe ontwikkelingen voor je organisatie en de impact hiervan op de onderwijsdoelstellingen.

Vervolgens kijk je wat deze doelstellingen vragen van de medewerkers; zij moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de doelen gerealiseerd worden. Welke personele uitdagingen voorzie je? Op basis hiervan bepaal je welke HR-speerpunten belangrijk zijn bij het oplossen van deze uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan leren & ontwikkelen of duurzame inzetbaarheid.

De speerpunten toets je daarna aan de besturingsfilosofie en de kwaliteitszorg. Je vertaalt ze ook naar HR-bouwstenen (beleid en instrumenten) en naar de gewenste rol van HR. Hieruit volgt een HR-actieplan, om de gewenste situatie voor elkaar te krijgen.