Aap, noot, swipe

Article type
Artikel
Publicatiedatum
kinderen met ipad

In 2016 zette SPO WIJ de Venen de eerste stappen op het gebied van ICT en onderwijs. Thea Janson (College van Bestuur), Ruud van Geene en Esther Plemper van Balen (bovenschoolse iCoaches) besloten mee te doen aan de eerste editie van de leergang Slimmer leren met ICT.  Overtuigd van het belang van ICT, maar ook nog wat afwachtend. Ruim een jaar later, eind 2017, is er veel in gang gezet. En heeft de eerste voorzichtigheid plaats gemaakt voor daadkracht. 

Zo hebben alle scholen sinds schooljaar 2017/2018 een eigen iCoach, voor vier uur in de week. Daarnaast is een ‘richtinggevend beleidsdocument’ geschreven: ‘Aap, noot, swipe’. Dit document komt onder andere voort uit verschillende sessies van de bovenschoolse werkgroep Media & ICT waarin enkele schooldirecteuren en iCoaches zaken voorbereiden voor het bredere directeurenoverleg. 

Geen blauwdruk, veel meer een richting  

Ook de ICT-puzzel voor het onderwijs, die WIJ de Venen deed samen met Kennisnet, bood mooie bouwstenen voor het beleidsdocument. Thea Janson: "Het is nadrukkelijk geen blauwdruk. Ik geloof niet zo in alles vooraf uitschrijven en vastleggen. Het is veel meer een richting die we opgaan. En die we met elkaar vorm geven de komende tijd.” 

Studiedag Simmer leren 

Het beleidsdocument stond ook op de agenda van de studiedag Slimmer Leren met ICT eind 2017. De directeuren, intern begeleiders en iCoaches van alle 16 scholen waren aanwezig. “Het was een goede middag. We zijn aan de slag gegaan met de maatwerk-matrix. Mooi om te zien. Iedere school maakte een eigen flap: hoe staan we ervoor? Wat zijn onze doelen? Wat gaan we de doen?” 

De komende tijd bepaalt WIJ de Venen per school de marsroute naar meer maatwerk met behulp van media en ICT, want dat is het uiteindelijke doel. Onder andere in een bijeenkomst van de werkgroep onder begeleiding van een adviseur van Kennisnet. “Dit is een critical friend die ons scherp houdt.” 

Glasvezel  

En de infrastructuur in alle scholen? Hoe staat die ervoor? Thea Janson: “Er is overal glasvezel en we hebben voldoende goede tablets en computers. De uitdaging zit voor ons meer in: wat gaan we er mee doen? Want meer media-inzet is niet per se beter. We moeten met elkaar helder hebben wat we er precies mee willen bereiken.” 

Slimmer leren met media en ICT 

De ambitie is: slimmer leren met media (middelen) en ICT (techniek). WIJ de Venen wil ‘gepersonaliseerd leren’ meer mogelijk maken. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om ‘individueel leren’, maar zoveel mogelijk maatwerk, op de leerling en zijn/haar behoeften afgestemd en met een stukje eigenaarschap. 

Doelen voor 2018 

 1. De veranderrichting voor de inzet van media en ICT in het onderwijs 

  • Nader afstemmen overkoepelende doelstellingen (= kader) 
  • Nader bepalen overkoepelende aanpak en proces 
  • Scholen geven daar hun eigen invulling aan 
  • Scholen zetten gerichte activiteiten in gang en delen die zo veel mogelijk met elkaar. 
 2. Helder begrippenkader

  • Zorgen voor een helder begrippenkader: waar hebben we het over met elkaar? Bedoelen we allemaal hetzelfde met ‘maatwerk’ of ‘gepersonaliseerd leren’? 
 3. Rol van de iCoaches  

  • Ondersteunen van iCoaches door gesprekken en een extern procesbegeleider 
  • Nader invullen van hun rol en positie.