‘Als bestuurder wil ik innovatie ondersteunen, niet sturen’

Article type
Interview
Publicatiedatum

Wat is een passende aanpak om innovatie te stimuleren? En wat betekent dat voor ieders rol binnen de organisatie? Blosse ging op zoek met behulp van een innovatievraag. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om te herijken en rollen opnieuw te bepalen. Bestuurder Jeroen Spanbroek: “Ik wil niet aan leidinggevenden of andere medewerkers vertellen wat wel of niet goed is.”

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

Stichting Blosse stimuleert innovatief organiseren

Besturen ‘van bovenaf’: Jeroen Spanbroek wil er ver weg van blijven. Liever draagt hij uit wat hij wél wil realiseren samen met zijn collega’s bij Blosse: “We delen gezamenlijke ambities en verlangens. Daarbij vind ik eigenaarschap heel belangrijk. Een vernieuwing moet passen bij de locatie en medewerkers. De kans op succes is het grootst wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en verantwoordelijkheid voelen en nemen. Ik moedig de leidinggevenden aan op de locaties met hun collega’s te bespreken wat hun volgende ontwikkelstap kan zijn. Daarin vervul ik graag een ondersteunende rol, geen sturende.”

Herijken

Blosse heeft bij de uitwerking van de innovatievraag ondersteuning gekregen van procesbegeleider Bas van Eekhout. Ook de rol van de innovatiegroep van Blosse is nader onderzocht. Spanbroek: “Deze groep van zeven leidinggevenden van Blosse-kindcentra beoordeelde in het verleden in hoeverre voorstellen voor innovaties binnen Blosse kansrijk waren. In een zelfevaluatie heeft de innovatiegroep zijn rol herijkt, passend bij het Blosse van nu. De leden hebben zich ten doel gesteld innovaties binnen en buiten Blosse te onderzoeken en te delen, en om inspirerende bijeenkomsten te organiseren. Ze stimuleren het aanvragen van subsidies en vormen het aanspreekpunt voor ideeën en vraagstukken.” De innovatiegroep wil, met deze uitgekristalliseerde taken, recht doen aan de besturingsfilosofie van de organisatie.        

Spanbroek en zijn collega-bestuurder Jeanette de Jong hebben zichzelf de herijkingsvraag ook gesteld. Spanbroek: “Blosse heeft een platte organisatiestructuur. Dat betekent dat mijn collega Jeanette en ik zelf het gesprek aangaan met onze vijftig leidinggevenden. In sparringsessies moet je rekening houden met de rol die je vervult binnen de organisatie.” 

Proeftuintjes

Als het aan Spanbroek ligt, schieten proeftuintjes voor innovaties straks als paddenstoelen uit de grond: “Het maakt niet uit of het gaat om één klas, een afdeling van het servicebureau of om diverse locaties tegelijkertijd. We willen dat iedereen voelt dat innoveren gestimuleerd wordt, en dat we innovatieve ideeën toejuichen. Als College van Bestuur kijken we welke mensen, middelen en andere randvoorwaardelijke zaken nodig zijn om deze vernieuwingen ook echt mogelijk te maken.” 

Anders organiseren bij De Vlindertuin

Kindcentrum de Vlindertuin in Heerhugowaard vormt een van de 'proeftuintjes' die al voorzichtig vorm krijgt binnen Blosse. De locatie wil graag innoveren en is, met hulp van Van Eekhout, begonnen met een definiëring van ‘anders organiseren’. Want wat verstaan leidinggevenden en medewerkers onder deze term? En hoe ga je daar als team dan samen mee aan de slag? Het managementteam van de locatie krijgt hierbij een sparringrol en gaat in gesprek met de leidinggevenden en de innovatiegroep. Spanbroek: “De rol van de innovatiegroep zal hierbij per situatie misschien ook anders zijn. Het ene team zal behoefte hebben aan adviezen, het andere team meer aan vragen stellen en meedenken. De leden kijken wat ze toe te voegen hebben en welke handvatten ze kunnen bieden.”

Uren, expertise en euro’s

Hoe ziet de toekomst eruit voor Blosse? Wat heeft Spanbroek nodig om een succes te maken van de ambities die hij met zijn collega-bestuurder De Jong heeft rond innoveren en anders organiseren? Spanbroek: “Als College van Bestuur hebben we voeding nodig: hoe kunnen we vernieuwingen organiseren? Er is op dit vlak bijvoorbeeld in de zorg of bij innovatieve bedrijven veel meer expertise dan in het onderwijs, dus ik zou graag in contact komen met bestuurders die dit goed doen.”

Wat kan hij zijn collega's bieden? “De leidinggevenden hebben vooral uren en euro’s nodig om de ruimte te voelen hiermee aan de slag te gaan. We geloven in de autonomie van onze leidinggevenden en weten dat innoveren soms betekent dat je tegen de stroom moet inroeien. We geven die vrijheid graag.”