Bestuurder Ed Knies over onderwijskwaliteit:'Wat heeft de leerling nodig? Van daaruit werken we'

Article type
Blog
Publicatiedatum

"We zijn aan het kantelen. Onze organisatie is in het verleden top-down aangestuurd, maar we gaan nu denken vanuit het primaire proces. Wat heeft de leerling nodig en wat hebben de mensen op de werkvloer nodig om het beste onderwijs te kunnen geven? Als je de onderwijsteams de ruimte geeft, passend binnen het kader van de inspectie, haal je volgens mij het beste resultaat. Als je dat vertrouwen durft te geven aan de frontlinie van de organisatie, komt er vanzelf beweging.

Onze leerlingen bloeien op in de praktijk. Dat zie je bijvoorbeeld in de keuken van mijn vso-afdeling. We willen hen alle ruimte geven. Misschien ontstaat de behoefte om bij die keuken een restaurantomgeving te creëren. En als onze leerlingen ook elders werkervaring willen opdoen, proberen we dat te regelen.

watheeftleerlingnodig

De leraar is bezig met lesgeven; de directeur en bestuurder moeten zorgen dat de scholen krijgen wat ze nodig hebben om zo passend en goed mogelijk onderwijs te geven. De schoolleider moet datgene wat op de werkvloer wordt bedacht, vormgeven. De bestuurders faciliteren dat. Uiteindelijk moet ik als bestuurder verantwoording kunnen afleggen aan de leerling en zijn ouder.

Oefenkaart

Wij koesteren hoge verwachtingen. We plaatsen een nieuwe leerling in een groep met een vergelijkbaar niveau. Daarbinnen helpen we iedereen zo goed mogelijk verder; we willen er bij iedereen alles uit halen. We gebruiken het onderzoekskader van de inspectie als borgend instrument. Dit helpt ons om het leer- en ontwikkelproces van de leerling als uitgangspunt te houden.

Bij de kanteling zijn alle niveaus betrokken: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, raad van toezicht, managementteam. Ik ga ook alle scholen langs voor dialoogsessies. Samen zoeken we de juiste werkvorm bij de inhoud. Ik daag de GMR en RvT uit om mee te blijven denken: wat moeten we doen om de kinderen nog beter te laten leren? We willen alles zoveel mogelijk vanuit de inhoud aansturen. Statuten en regelgeving hebben geen leidende, maar een borgende functie.

Nieuwe werkwijze

Een leerling zag de modelletjes die ik heb getekend om onze nieuwe werkwijze te visualiseren. Hij vroeg of hij die digitaal mocht uitwerken. Dát willen we: leerlingen die ons vertellen wat ze willen.

Dit is een mooie reis. Het einddoel kennen we: een hoog resultaat voor iedere leerling. Maar hoe de weg zal verlopen, leren we onderweg."

Dit blog is eerder gepubliceerd in de podium special van februari 2020.