Beter thuis in afstandsonderwijs: vijf nieuwe tutorials

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Lesgeven op afstand. Om jou hierbij te ondersteunen, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED een tweede serie tutorials gemaakt. Over de mogelijkheden van online leren, les aan kleuters, bewegingsonderwijs, sociaal-emotioneel leren en begrijpend lezen. Wil je graag nog meer weten? Kijk dan ook eens op www.lesopafstand.nl,  waar Kennisnet en Wikiwijs hun kennis delen. 

Aan de filmpjes 'Beter thuis in afstandsonderwijs' werkten vijf experts mee: onderzoeker Gino Camp, onderzoeker Kees van Overveld, leraar Sander Gordijn, leraar Matthijs Jansen, pedagoog Kees van Overveld en leraar Karin Versloot.  Had je de eerste reeks video's met vijf andere professionals ook al gezien? 

Nog meer video's komende tijd

Houd deze website in de gaten, want de komende tijd verschijnt er elke week een nieuwe reeks video's over onderwijs op afstand. Met steeds nieuwe inzichten en perspectieven.

Risico's en kansen van online leren - onderzoeker Gino Camp 

Gino Camp

Afstandsonderwijs biedt veel mogelijkheden, maar er zijn ook valkuilen, vertelt Gino Camp in onderstaande video.  Hoe kun je deze vermijden? Bereid je lessen goed voor en denk na over de leeractiviteiten die je inzet. 

Dr. Gino Camp is universitair hoofddocent onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en doet onderzoek naar effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk. Een aantal jaar geleden was hij betrokken bij de opzet van het onderwijsmodel van de Open Universiteit, waarin online activerend leren centraal staat. Recent ontwikkelde hij met een Comenius fellowship een tool voor adaptieve formatieve toetsing in online onderwijs. Hij is daarnaast medeauteur van het boek Wijze Lessen over effectieve didactiek.

Meer weten? Bekijk deze tips

Video

Risico's en kansen voor online leren - onderzoeker Gino Camp

Afstandsonderwijs aan kleuters - Sander Gordijn  

Meester Sander

In deze video bespreekt Meester Sander hoe je online contact maakt met ouders en kleuters, hoe je het 'spelend leren' bevordert en welke  ICT-tools je kunt gebruiken.  

Sander Gordijn, ook bekend als Meester Sander, weet van alles over ICT en heeft gezien hoe ICT in het onderwijs meerwaarde kan hebben. Hij heeft ruim tien jaar onderwijservaring, bekijkt de wereld vanuit een creatieve invalshoek en laat graag zien hoe je het beste uit ieder kind kunt halen. 

Bij deze video horen een blog en enkele tips

Video

Onderwijs op afstand voor kleuters - Meester Sander

Bewegingsonderwijs via video - leraar Matthijs Jansen 

Matthijs Jansen

Bewegingsonderwijs juist nu! In deze tutorial krijg je tips hoe je spelen, bewegen en leren kunt combineren en hoe je ouders hierbij  betrekt.

Matthijs Jansen is  nu tien jaar leraar in het basisonderwijs. Na zijn sportopleiding, werkte hij in eerste instantie in de jeugdzorg. Toch koos hij later voor het onderwijs omdat hij een passie heeft voor het overbrengen van kennis. Maar het sporten en bewegen liet hem niet los: je kunt er gedrag positief mee beïnvloeden.  Dit leidde tot 'De Spelles'.  Op zijn eigen website en op social media laat hij zien hoe je met leuke spellen iedereen met plezier kunt laten bewegen.   

Kom met deze tips in beweging

Video

Bewegingsonderwijs op afstand - leraar Matthijs Jansen

Sociaal-emotioneel leren op afstand - pedagoog Kees van Overveld

Kees van Overveld

Wat is de sociaal-emotionele impact van het volgen van thuisonderwijs? Kees van Overveld geeft tips hoe je hierover gestructureerd in gesprek kunt gaan met leerlingen.  

Kees van Overveld is eigenaar van een trainingsbureau voor het onderwijs. Daarnaast werkt hij als hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (HU). Kees is gepromoveerd op een onderzoek naar agressie bij jongens. In de loop van de tijd heeft hij een brede deskundigheid opgebouwd rondom gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren, sociaal-emotioneel leren, agressie en pesten. Kees is auteur van vele artikelen en hij schreef boeken als ‘Groepsplan gedrag’ (PO- en VO- versie), ‘SEL. Sociaal -emotioneel leren als basis’ en ‘Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep’.  

Lees meer. 

Video

Sociaal-emotioneel leren op afstand - pedagoog Kees van Overveld

Begrijpend lezen via afstandsonderwijs - leraar Karin Versloot

Karin Versloot

Lesgeven over begrijpend lezen kan ook op afstand. Karin Versloot laat zien hoe je de les opbouwt, vragen stelt en feedback geeft. 

Als leraar van groep 7 op basisschool de Twaalfruiter in Utrecht, wil Karin elke dag de meest effectieve en boeiende lessen geven. "Ik geloof dat het onze taak als leerkracht is, om de kinderen de juiste en genoeg handvatten mee te geven, zodat ze na de basisschool met zelfvertrouwen en een open blik hun nieuwe wereld tegemoet treden. Eén van de mooiste vakken die we mogen geven, is voor mij toch wel begrijpend lezen, middels close reading. Kinderen in een verhaal laten verdwijnen en samen het verhaal steeds meer ontrafelen... heerlijk!"

De bronnen voor haar video vind je hier. 

Video

Begrijpend lezen via afstandsonderwijs - leraar Karin Versloot