DataCare implementeert het Landelijk Doelgroepenmodel als eerste

Article type
Artikel
Publication date

DataCare heeft het Landelijk Doelgroepenmodel voor het speciaal onderwijs als eerste ontwikkelaar van leerlingvolgsystemen geïmplementeerd. LOGOS is één van de eerste grotere applicaties die is afgestemd op het Landelijk Doelgroepenmodel (v)so. Het neemt de leerlijn als uitgangspunt voor de planning van een passend aanbod en plant de route van de leerlingen op die leerlijn. 

Navigatiesysteem

De tool werkt als een soort navigatiesysteem voor de klas. Het clustert de leerlingen op streefniveau in het groepsplan of eventueel over de groepen heen. Vervolgens biedt het automatisch die doelen aan die aansluiten op het niveau van de leerlingen. En laat het zien of het beheersingsniveau van de leerling zich op, onder of boven streefniveau bevindt.

Lastige klus

Het ontwikkelen van een lvs voor het speciaal onderwijs zoals dat van DataCare, is complex. Hennie Loeffen, als bestuurslid van De Onderwijsspecialisten nauw betrokken bij deze versnellingsvraag, legt uit hoe dat komt: "Bij kleine partijen heb je minder zekerheid over de continuïteit en snelheid van ontwikkeling van aanpassingen en vernieuwingen. Maar op grote leveranciers heb je als speciaal onderwijs weer te weinig invloed."

Programma van eisen

Hoe ga je als bestuur om met die problematiek? Loeffen: "We kunnen als so-besturen alleen meepraten over de ontwikkelagenda van de leveranciers, als we eenduidige wensen communiceren. Daarom hebben we al die technische aspecten opgeschreven in een programma van eisen". 

Ook voor regulier onderwijs

Volgens Loeffen erkennen de meeste scholen het opgestelde eisenpakket inmiddels. Ook het regulier onderwijs pikt een graantje mee: "In het speciaal onderwijs staan de neuzen inmiddels aardig dezelfde kant op. Maar wat écht helpt, is dat ook het regulier onderwijs dit gaat onderschrijven. Zij hebben ook steeds meer belang bij een leerlingvolgsysteem op maat. Voor hun bestaande leerlingen, maar ook zodat leerlingen die van het speciaal naar het regulier onderwijs overstappen of andersom, hun leerlijn kunnen vervolgen."

 

Bron: DataCare | Podium