De plannen voor 2018

Article type
Artikel
Publicatiedatum
Kind achter laptop

De Dynamiek Scholengroep investeert op de kwaliteit van het  onderwijs (‘leren vanuit talenten en mogelijkheden’) en ICT speelt daarbij een activerende en ondersteunende rol. Jos Baggen, bestuursvoorzitter, vertelt eind 2017 over de plannen voor 2018. 

In 2017 is een kwaliteitsteam met negen iCoaches gestart. Zij komen op de scholen, bieden ondersteuning en leggen dingen uit. Jos Baggen: "We willen naar meerdere kwaliteitsteams. Bijvoorbeeld gericht op ‘de ontwikkeling van het jonge kind’. Om vanuit de inhoud van je werk te innoveren. Integraal."

De Scholengroep heeft nu ruimte voor extra investeringen in ICT-voorzieningen. “We kunnen vernieuwen, in verschillende ‘rondes’. We streven naar 1 device op 4 leerlingen. Onze scholen voeren allemaal hun eigen ICT-beleid, de een is daarin verder dan de ander. Of legt andere accenten. Zij stellen allemaal hun ‘eigen vloot’ samen. Scholen kiezen zelf: bijvoorbeeld extra ICT-scholing of automatisering óf minder uren leerkracht en meer ICT-investering. “

Dynamiek werkt samen met twee partnerorganisaties: SPOV en Prisma. Ze zijn in overleg over een gemeenschappelijke ICT-visie en infrastructuur. Er is nu iemand aangetrokken die deze visie uit gaat rollen. “De basis is op orde en alle verbindingen doen het goed. We werken nog met verschillende basissystemen in het onderwijs zelf, daar gaan we nog eens goed naar kijken.”

Het komende jaar staat ook in het teken van Informatiebeveiliging en Privacy (IBP).Dynamiek heeft hiervoor ook een versnellingsvraag ingediend. “In eerste instantie lijkt het een administratief proces, iets dat je moet doen. Maar het gaat ook over houding en hoe we met data en privacy omgaan. Leraren, kinderen, ouders. Daar liggen kansen, dat is spannend.”

Doelen 2018
 

Bepalen kerncompetenties leraren

  • Verkennen en in kaart brengen van de kerncompetenties van leraren. Wat moeten zij kunnen om de onderwijsvisie vorm te geven?

Opzetten kwaliteitsteams

  • Verder uitwerken kwaliteitsteam met i-Coaches
  • Opzetten meerdere kwaliteitsteams

Investeren in ICT

  • Uitbreiden devices
  • Vervangen en vernieuwen

Opzetten en uitvoeren IBP-beleid