De ‘takeaways’ van de leergang Slimmer leren met ICT

Article type
Artikel
Publicatiedatum

Veranderen met ICT.  Dat was het centrale thema van de leergang Slimmer leren met ICT.  In 2017 en 2018 is de leergang georganiseerd voor zo’n tweehonderd deelnemers uit het hele land. Wat hebben zij geleerd? Wat nemen ze mee naar hun bestuur, school of klas?

Wat mij is bijgebleven uit de leergang is de sessie over het sociale gedrag van apen en wat je daarvan kunt leren. Het zogenaamde ‘vlooien’ is niet alleen bedoeld om beestjes te vangen, maar vooral ook om met elkaar bezig te zijn. Om verbindingen te leggen. Als in: hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Wat heb je nodig? Wat ik toen nog eens bevestigd kreeg, is dat ‘elkaar vinden’ het belangrijkste aspect van een verandering is. Hoe dat ‘vlooien’ gaat bij mensen? Ik denk ‘kopjes koffie drinken’. Vooral met collega’s met wie je dat normaal niet meteen zou doen.

Lucas Bouma, bovenschoolse ICT-coördinator/beleidsmedewerker (De kleine prins)

 

Wat ik geleerd heb, is om de dingen ‘stap voor stap’ te doen. En hoe belangrijk het is om ‘het gesprek’ te voeren met elkaar. Om korte lijnen te hebben met leraren en leerlingen. Niet vrijblijvend, maar doorlopend. Plan het desnoods in je agenda. Ik heb dat gedaan bij de inzet van Snappet. Ik heb leerlingen steeds gevraagd hoe het met hun leerdoelen gaat. Is het gelukt? Hoe doe je dat? Zo ontdek je of het loopt en wat er nodig is om het op gang te brengen en te houden. Eigenlijk kun je dit principe - het in gesprek blijven met elkaar- toepassen op alles wat je doet.

Beatrice van der Borgh, ICT-coördinator/leerkracht (de Garve)

 

Wij hebben, mede door de cases van andere scholen, nog eens gezien dat het belangrijk is om de randvoorwaarden voor de inzet van ICT op orde te hebben en zoveel mogelijk van bovenaf, top-down, te regelen. Niet alleen op school- en bestuursniveau. Mogelijk ook landelijk. Leraren zijn vooral bezig met het onderwijs en hun leerlingen, daar ligt hun prioriteit en hun kennis en kunde.

Karin van Opdurp, bovenschoolse ICT coördinator, en John Eckhardt, schoolleider (Archipel Scholen)

 

We hebben geleerd om te vertragen, om terug te gaan naar ‘waar staan we eigenlijk’ en ‘waarom doen we het’. Voordat de leergang begon, waren we vooral druk met het plannen van een update van ons ‘computerpark’ en het netwerk. We hebben op een gegeven moment besloten om dit allemaal stil te zetten en eerst met het team in gesprek te gaan: wat is er nodig? En daarnaast te kijken wat de ervaringen van andere scholen zijn en wat ons als speciale school verder helpt. Dat blijkt: niet zoveel mogelijk iPads de klas in, maar eerder vaste computers als basis. Dat past beter bij de mogelijkheden van onze kinderen. De aanvliegroute voor het komende schooljaar wordt zo steeds duidelijker.

Ton Harms en Marieke van Essen, directeuren (Dokter A. Verschoorschool)

 

Het gaat niet om ICT, maar om slimmer leren. Dat werd in deze leergang nog eens bevestigd. Wij zeggen als stichting: wij zijn van het onderwijs. Wij zetten ICT in om betekenisvol te leren, los van de methodes. Zo bieden wij ‘nieuw’ onderwijs. Bijvoorbeeld basisschool Zwerm die techniek- en wetenschapsschool van het jaar was en zelf een escaperoom bouwde in een caravan. Daar is ook een filmpje van gemaakt. Of denk aan Exploreon op de Meerpaal, bedoeld om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kleuters te behouden in de groepen 3 en 4. De nadruk ligt op het onderzoekend en ontdekkend leren, waarbij kinderen bewust aan eigen leerdoelen werken en die op hun eigen manier behalen

Lex Dral, stafmedewerker Onderwijs en ICT (Stichting Surplus)

Video

Veranderen met ICT, hoe doe je dat?