De visie van El Wahda

Article type
Artikel
Publication date

Onze visie begint bij eenheid, zoals het Arabische woord ‘El Wahda’ aangeeft. Een eenheid in identiteit en kwaliteit.

Vanaf jonge leeftijd zijn kinderen al met ICT bezig. Als school willen we hierop aansluiten en op een veilige manier werken aan 21st century skills.

Ook voor het team zal de inzet van ICT steeds belangrijker worden. Denk aan lessen met digitale toepassingen, digitale toetsing, registreren en interpreteren van data van leerlingen, interne en externe communicatie en publiceren van informatie.

Vanuit deze visie wordt de komende jaren gewerkt aan kwaliteit: infrastructuur, deskundigheidsbevordering en inhouden/toepassingen.