Directeur St. Willibrordusschool Huub Mangnus: 'Anders organiseren is soms een zoektocht'

Article type
Artikel
Publicatiedatum

De St. Willibrordusschool in Hulst onderzoekt hoe met de inzet van een extra leraar het onderwijs op school nog beter georganiseerd kan worden. Dat vraagt steeds goed afstemmen en bijstellen, merken leraar Ingemar Hoefnagels en directeur Huub Mangnus. 

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

St Willibrordusschool wil 'extra leraar' optimaal inzetten

Tot het schooljaar 2020/2021 had Ingemar Hoefnagels de rol van 'extra leraar'.  Hij ondersteunde kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 met extra instructie op niveau. Als ze de lesstof lastig vonden, of als ze juist meer uitdaging nodig hadden. Het doel was tweeledig: de kinderen vooruit helpen én de werkdruk van de groepsleraren verlagen. 

Inmiddels is Hoefnagels leraar van groep 8 en vervult hij op donderdag de rol van adjunct-directeur. Ingemar: “De nieuwe extra leraar die na de zomervakantie gestart is, is tevens rekenexpert. Zowel zij als de groepsleerkrachten, geven aan dat het erg prettig is om te werken met het nieuwe rooster dat we hebben opgesteld. Op de momenten dat de extra leraar ingeroosterd is, maar dit niet goed past, bijvoorbeeld omdat leerlingen een toets maken, gebruikt zij de tijd voor iets anders. Bijvoorbeeld om te werken aan een doorgaande leerlijn. Wat wel spannend blijft, is het durven afgeven van de verantwoordelijkheid aan de extra leerkracht. Het vraagt om goede afstemming tussen deze leerkracht en de groepsleraren, zodat bijvoorbeeld de communicatie naar ouders goed blijft verlopen.”

Corona als spelbreker

Helaas gooien ziekte en corona soms roet in het eten, vervolgt Huub Mangnus, directeur. “Van maart 2020 tot aan de zomer hebben we alle zeilen bij moeten zetten vanwege corona en online onderwijs. En op dit moment hebben we veel zieken. Dat betekent dat de extra leerkracht nu voor de klas staat om dit op te vangen, want invallers zijn er niet. Een ander punt dat ons bezig houdt, is de extra leraar versus de creatieve vakken, muziek en techniek. Waar zetten we op in, wat is de beste mix? Anders organiseren is soms een zoektocht.”