Disclaimer

Article type
Over ons
Publicatiedatum

Auteursrecht en aansprakelijkheid 

De PO-Raad is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze website, de informatie daarop of de gegevens van derden waarnaar we verwijzen. Het is ook niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de inhoud . 

De PO-Raad heeft het auteursrecht op de informatie, de grafische voorstellingen, foto’s, beeldmerken en logo’s op deze website. 

Je mag de teksten vrij gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, tenzij dat anders staat aangegeven. Vermeld www.samenslimmerpo.nl wel altijd als bron.  

Alle andere werken op deze site mogen niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden. Denk aan foto's, diagrammen of grafieken. Behalve als dit expliciet staat vermeld of met schriftelijke toestemming vooraf van de PO-Raad. Dit geldt ook voor teksten bestemd voor commerciële doeleinden.  

Bij eventuele klachten over de inhoud kan de PO-Raad ingrijpen. We behouden ons het recht voor om - zonder mededeling vooraf - zaken te wijzigen en/of (gebruikers)content te verwijderen.  

Opmerkingen of vragen?  

Actualiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid staan voor ons voorop. Mocht je iets opvallen of heb je vragen, mail dan naar samenslimmerpo@poraad.nl. Alvast hartelijk dank voor je feedback!