“Door het ICT-lab ontstaat een nieuwe beweging”

Article type
Interview
Publication date

Het Best Tech Lab, het ICT-lab van stichting Best Onderwijs, moet een vliegwieleffect hebben voor het verbeteren van digitale geletterdheid én bijdragen aan meer ondernemerschap bij leerlingen. Het is best een ambitieuze doelstelling voor de looptijd voor deze innovatievraag. Toch zijn er nu al resultaten zichtbaar, vertellen Koen de Lau en Michiel Jansen, beiden leraar en iCoach bij Best Onderwijs en twee van de kartrekkers van het Best Tech Lab. “Met de innovatievraag hopen we nog meer beweging te laten ontstaan.”

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

Best Onderwijs laat leerlingen ondernemen in een ICT-lab

Volgende stap

In het schooljaar 2019-2020 ging het Best Tech Lab van start. In de voorbereidings- en startfase werden de iCoaches begeleid door twee externe adviseurs, vertelt Koen de Lau. “We werden onder andere gecoacht op de thema’s verandermanagement en innovatie. Als iCoaches hebben we namelijk een belangrijke rol in het beweging krijgen van collega’s en onze bestuurder is bovendien iemand die innovatie aanmoedigt. Nu de coaching wordt afgebouwd leek het een goed moment om een innovatievraag in te dienen, om zo de voortgang erin te houden en de volgende stap te kunnen zetten. Door de innovatievraag kunnen we leren en delen van en met de andere projecten.”

Bij ons staan ondernemerschap en eigenaarschap van leerlingen centraal

Michiel Jansen

Vliegwieleffect

portret Michiel Jansen
Michiel Jansen, één van de projectleiders van Best Tech Lab

Het Best Tech Lab heeft net een andere insteek dan de meeste ontdek- of ICT-labs, vertelt Michiel Jansen. “Bij ons staan ondernemerschap en eigenaarschap van leerlingen centraal. Het lab wordt gerund door veertien leerlingen van de zeven basisscholen van Best Onderwijs. Het idee van het lab is dat er een vliegwieleffect gecreëerd wordt naar de scholen toe. Anders gezegd: we willen dat het enthousiasme en de initiatieven hier ervoor zorgen dat beweging in het thema digitale geletterdheid ontstaat binnen onze scholen.” 

Leerlingen geven zelf les

Hoe dat er concreet uit ziet? “Leerlingen die mee doen krijgen bijvoorbeeld een les coderen op het lab”, vervolgt De Lau. “Vervolgens krijgen ze de opdracht om die les zelf te geven op hun eigen school en in de klas. Zo wordt kennis overgedragen. Bovendien ziet de leerkracht wat er in het lab gebeurt. We horen regelmatig terug dat ze enthousiast worden door de betrokkenheid van de kinderen, en dat dit hen helpt om zelf aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Of in ieder geval: dat ze erdoor aan het denken gezet worden. Dat is heel waardevol.”

Koen de Lau
Koen de Lau, de andere projectleider van Best Tech Lab

Spanningsveld

Tegelijkertijd zorgt deze aanpak voor een spanningsveld, vertelt Jansen: “We betrekken de kinderen overal bij, omdat we willen dat ze ondernemerschap ontwikkelen en zo leren van tegenslagen en leermomenten. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de ontwikkeling langer duurt. Als voorbeeld: leerlingen zijn zelf aan de slag gegaan gaan met het ontwikkelen van een logo voor het lab. Dat duurt veel langer dan wanneer we hier een externe partij voor zouden inschakelen. Om draagvlak te creëren voor onze aanpak hebben we bij aanvang een presentatie gehouden bij het managementteam, maar we moeten ook tussentijds directeuren op de hoogte houden.”

Goed te vinden

Iedereen is welkom in het Best Tech Lab. Op dit moment is het lab op afgestemde tijden open, maar dat zien De Lau en Jansen  richting de toekomst toe anders: “Onze wens is dat het lab straks vijf dagen per week open is. Het is wel mooi om te zien dat we al zo goed gevonden worden. Zo heeft een BSO naar aanleiding van een facebookbericht gevraagd of zij ook kunnen komen en leggen scholen ook concrete vragen bij ons neer. Daar gaan we dan vervolgens met de leerlingen mee aan de slag, ze denken echt vanaf het begin mee. Wat nog beter kan, is dat ook de scholen die iets verderaf liggen ons vinden. We willen namelijk niet dat de locatie bepalend is voor de betrokkenheid.”

Liever iets meer tijd nemen voor een duurzame aanpak, dan hap snap iets doen.

Koen de Lau

Leerlijn digitale geletterdheid

Het Best Tech Lab is ook belangrijk voor de ontwikkeling van een leerlijn digitale geletterdheid. De Lau: “We denken mee over wat het lab kan betekenen bij het ontwikkelen van de leerlijn. Eerst moeten we met elkaar bepalen wat we vinden dat leraren en leerlingen moeten kunnen op het gebied van digitale vaardigheden. Maar ook in kaart brengen wat hun eigen behoeften en de verschillen in niveaus zijn, is belangrijk. Vervolgens is het wellicht een optie dat leraren hier komen om te werken aan het verbeteren van hun eigen digitale vaardigheden. Dit is echt iets wat we op moeten pakken samen met de iCoaches en met onze procesbegeleider. Liever iets meer tijd nemen voor een duurzame aanpak, dan hap snap iets doen.”

Blik vooruit

Vanwege het coronavirus kan er even geen concrete actie ondernomen worden rondom de innovatievraag. Van de andere kant heeft deze periode er juist toe geleid dat ICT-vaardigheden bij leerlingen én leraren toegenomen zijn.  "We hebben al mooie voorbeelden gezien van ondernemerschap!" Zodra het weer toegestaan is willen De Lau en Jansen weer fysiek aan de slag met de leerlingen in het lab. Beiden hebben zin om met de procesbegeleider aan de slag te gaan. De Lau: “Ik hoop dat we over een jaar echt aantoonbaar kunnen laten zien hoe ondernemerschap bij leerlingen vergroot is en dat we leerdoelen bepaald hebben, zodat al onze scholen zien hoe het lab duurzaam bij kan dragen aan beter onderwijs.” Jansen: “Ik heb daar ook vertrouwen in, zeker gezien onze aanpak. De leerling centraal stellen maakt onze leerkrachten enthousiast. Onze bestuurder zei laatst: “We krijgen er opeens veertien leerkrachten bij.” Daar word ik blij van!”