Een studiedag over ICT voor alle medewerkers

Article type
Artikel
Publication date
klas

Na een periode van inspiratiesessies met een lage opkomst, vond Team ICT van Onderwijsgroep Buitengewoon dat het anders moest. Maar hoe? Het antwoord was een ICT-conferentie voor alle medewerkers in oktober 2017. 

Een succes, aldus medeorganisator Pascal Marcelis, beleidsmedewerker ICT. Tijdens de ICT-studiedag konden de medewerkers verschillende workshops volgen. Van Augmented reality tot privacy. Voor elk wat wils.

Pascal Marcelis: "De dag was een succes omdat we - ondanks onze eigen inzichten - van te voren expliciet via een online enquête hebben geïnventariseerd waar de grootste behoefte lag. Vraag en aanbod hebben we dus bij elkaar gebracht." 

Door actieve workshops, enthousiasmerende inspiratiesessies, en zelfs reguliere trainingen in te bedden in de dag, verslapte de aandacht geen moment. “Er was zelfs een informele proeftuin met innovatieve technologie, zoals robots, ‘programmeercircuits’ en virtual reality. De evaluatie van de ICT-conferentie achteraf was goed: een 8!”

Medewerkers konden in de evaluatie aangeven waar ze, bij wijze van spreken morgen al, op door zouden willen pakken. “Dat zijn speerpunten die binnen bovenstaande programma’s worden doorontwikkeld door het ICT-team, met daarin een bovenschoolse Applicatiebeheerder, ICT-beleidsmedewerker en zes ICT-coördinatoren).  Niet alleen ICT, maar ook het ICT-team staat nu beter op de kaart!”

Leergang slimmer leren

Pascal Marcelis heeft in 2016/2017 de leergang Slimmer leren met ICT gevolgd. Dit heeft hem veel opgeleverd. “Ik heb nu beter in beeld welke strategieën helpen om bepaalde veranderingen te implementeren. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de verwachtingen te managen.”

Hij geeft een voorbeeld. “Bijvoorbeeld ten aanzien van lesmateriaal dat geschikt is voor gepersonaliseerd en adaptief leren. Dit is een proces dat niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. Aan de ene kant moeten we investeren in de bewustwording en didactische en technologische kennis van medewerkers. Daarnaast zijn we afhankelijk van externe partijen. Speciaal onderwijs vraagt namelijk in de meeste gevallen om aangepast materiaal. Goede begeleiding vanuit ICT en samenwerking zijn dan noodzakelijke voorwaarden.”