Eerste innovatievragen onderwijs en ICT van start

Article type
Nieuws
Publicatiedatum
Lucas onderwijs lessituatie

Hoe kan ICT bijdragen aan beter onderwijs? Dat staat centraal in de zeven innovatievragen die door schoolbesturen gesteld zijn. Onder begeleiding van de PO-Raad gaan zij dit schooljaar aan de slag met het beantwoorden ervan. De resultaten worden breed gedeeld met de sector.

De innovatievragen laten de reikwijdte van ICT in het onderwijs goed zien. Van  digitale geletterdheid als leergebied tot de nieuwe mogelijkheden rondom kunstmatige intelligentie en adaptieve leermaterialen. De schoolbesturen zien hoe een goede inzet van ICT kan bijdragen aan beter onderwijs. Met hun innovatievraag willen zij de volgende stap zetten. De kennis en expertise die wordt opgedaan is waardevol voor de hele sector. Daarom werken alle innovatievragen toe naar deelbare resultaten. Zodat ook ander scholen ervan kunnen profiteren. 

Wat zijn innovatievragen?

Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling en implementatie van ICT binnen het onderwijs en waar de markt nog geen antwoord op heeft. De PO-Raad biedt expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

Doe je voordeel met de ervaringen uit deze innovatievragen! Volg de vragen online via slimmerlerenmetict.nl/innovatievragen. Hier worden regelmatig updates geplaatst.

Digitalisering van het onderwijs 

De innovatievragen dragen samen bij aan drie pijlers die nodig zijn om de volgende stap in de digitalisering van het onderwijs te kunnen zetten. De Innovatievragen sluiten hiermee aan op de Digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs.

1           Bevorderen publiek-private dialoog

Schoolbesturen en marktpartijen hebben elkaar nodig om tot goede digitale toepassingen te komen, zoals adaptieve leermiddelen, dashboards en portfolio's. Dat vraagt om een goede dialoog en samenwerking. De innovatievragen gaan dit gesprek aan en proberen samen met marktpartijen tot betere producten of oplossingen te komen.

         Vergroten van toegepast onderzoek en handreikingen

Door te onderzoeken wat wel en wat niet werkt, en waarom, weten we steeds meer over het effect van ICT in het onderwijs. Vanuit de innovatievragen worden praktische handleidingen en tools ontwikkeld om onderzoek beter te kunnen integreren in innovatieprocessen.

         Leren innoveren

De innovatievragen geven ook inzichten in wat er nodig is bij innovatieprocessen en professionalisering binnen het onderwijs. Dit is niet alleen cruciaal voor de deelnemers zelf, maar ook voor de sector als geheel. 

Ook innoveren met ICT?

In januari 2020 start een tweede groep schoolbesturen met nieuwe innovatievragen. Interesse? Neem contact op met de PO-Raad via samenslimmerleren@poraad.nl.