Eind 2018: ICT bij SPO WIJ de Venen

Article type
Inspiratie
Publication date

WIJdeVenenEind

WIJ de Venen is één van de acht scholen en besturen die een jaar lang hun ervaringen, inzichten en leermomenten op ICT-gebied deelden.  Aan het begin van het jaar is een starttekening gemaakt, met een bijbehorend verhaal

Eind 2018 is bovenstaande tekening gemaakt om de ontwikkelingen te weergeven aan de hand van een gesprek met  bovenschoolse iCoach (en leraar) Esther Plemper van Balen en Thea Janson, College van Bestuur