Experimenteren met dashboards

Article type
Interview
Publicatiedatum

De leerlingen van basisschool Het Palet werken veel met tablets. Ze oefenen de lesstof met allerlei applicaties. Zo geeft de school vorm aan gepersonaliseerd onderwijs. Leraren merken dat zij een centraal punt nodig hebben met voortgangsinformatie over de leerlingen om hen efficiënt te kunnen begeleiden. Een dashboard waar data uit alle verschillende oefenapplicaties wordt weergegeven. In die behoefte staat Het Palet niet alleen. Inmiddels wordt haar versnellingsvraag – ingediend in 2015 – ondersteund door elf grote schoolbesturen in Nederland.

De vraag is ingewikkeld en uitdagend. Dat komt onder andere doordat data uit uiteenlopende applicaties komen, die een andere ‘taal’ spreken. Ook moeten de data afgezet worden tegen de leerlijnen, zodat een leerkracht echt ziet waar een leerling staat.

Samen sta je sterker

De versnellingsvraag richt zich niet alleen op de kennis die nodig is om een overkoepelend dashboard te realiseren, maar ook op samenwerking. Om scholen die hun leerlingen beter willen volgen bij elkaar te brengen. Daarmee wordt de vraag zichtbaar in de sector. En aantrekkelijker voor leveranciers om daarop in te spelen.

Van specifiek naar generiek

De vraag van Het Palet is in het najaar van 2015 algemener gemaakt, zodat meerdere scholen zich erin herkennen. Leraren van verschillende scholen en besturen hebben samen gekeken naar de wensen en functionele eisen. Zo is met user stories en interface schetsen de behoefte van leraren  in kaart gebracht. Met deze uitkomst scherp op het netvlies is er een marktverkenning gedaan naar dashboardleveranciers.

Muiswerk en Oefenweb

Na de marktverkenning werd duidelijk dat data uit leerresultaten nodig is om mee te werken. Het Palet gebruikt diverse oefenapplicaties. Met de uitgevers van twee van die applicaties – Muiswerk en Oefenweb – zijn verschillende experimenten gehouden.

Het eerste experiment met Muiswerk en Oefenweb in 2016 leverde belangrijke inzichten op en bracht een realisatie van een overkoepelend dashboard dichterbij. De insteek van het experiment was om te achterhalen hoe resultaten van leerlingen gekoppeld kunnen worden aan leerjaardoelen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

In 2017 heeft Het Palet dashboardontwikkelaars gevraagd om het experiment met Muiswerk en Oefenweb te vervolgen. Briter en Leeruniek hebben hieraan gehoor gegeven en zijn verder gaan experimenteren. De data uit leerresultaten van Muiswerk en Oefenweb werden in een overkoepelend overzicht gezet zoals de leraren van Het Palet het graag zien. Dit leverde twee klikbare demo’s op van hoe een overkoepelend dashboard eruit komt te zien. Ook dit leidde tot nieuwe inzichten.