Handboek Digitale Geletterdheid

Article type
Aan de slag
Publication date
Handboek Digitale geletterdheid

Op zoek naar praktische handvatten en tips voor de aanpak van Digitale Geletterdheid? Raadpleeg het Handboek Digitale Geletterdheid. Speciaal voor bestuurders en schoolleiders die digitale geletterdheid een structurele plek willen geven in het onderwijs.

Het Handboek Digitale Geletterdheid (2017) helpt ook bij het ontwikkelen van een visie op Digitale Geletterdheid en het vertalen van die visie naar de onderwijspraktijk.

De inzichten uit het handboek zijn vooral gebaseerd op best practices, zegt Remco Pijpers, strategisch adviseur bij Kennisnet en auteur van het handboek. “We hebben gesproken met scholen die al heel ver zijn. En we hebben geleerd van uitmuntende en bevlogen schoolleiders en leraren, in Nederland en daarbuiten. De sleutel voor hun succes ligt voor een groot deel in hun visie en in hun pedagogische relatie met hun leerlingen. Ze realiseren zich dat onderwijs in digitale geletterdheid vraagt om een structurele, curriculaire aanpak, maar ook dat er nog veel onzeker is."