Handreiking professionalisering ICT-bekwaamheid

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Wat werkt wel en wat werkt niet bij de professionalisering van ICT-bekwaamheid van leraren? En waar begin je mee? Hierover leven veel vragen binnen scholen en schoolbesturen. De ‘Handreiking professionalisering ICT-bekwaamheid’ biedt leesvoer, kijk- en luister tips en handige vragenlijsten, die je kunt inzetten voor de dialoog met alle sleutelfiguren in de schoolorganisatie die betrokken zijn bij ICT-bekwaamheid.

In de ‘Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid’ wordt gekeken naar de rollen van de leraar, de schoolleider, de i-coach, de stafmedewerker en de bestuurder. Vanuit iedere rol kunnen scholen het gesprek aangaan over ICT-bekwaamheid. Het initiatief kan bij iedereen in de schoolorganisatie liggen en het doel van het gesprek kan ook verschillen: van een concrete vraag of een probleem oplossen tot het verkennen van een strategische beleidsmatige keuze.

16 ict-bekwaamheden

Kennisnet formuleerde 16 ICT-bekwaamheden voor de leraar. Dit geeft een totaaloverzicht van vaardigheden die een leraar kan verwerven. Deze bekwaamheden vormen de leidraad om zelf aan de slag te gaan met een doordachte aanpak van ICT. Daarbij kies je zelf welke thema’s en onderwerpen op jouw school belangrijk zijn. De bekwaamheden zijn dus niet bedoeld als een normerende lijst of standaardset met ICT-competenties waar iedere leraar aan zou moeten voldoen.

overzicht ICT-bekwaamheden

 

Hoofdvragen en deelonderwerpen

De handreiking biedt handvatten om met hoofdvragen en bijbehorende deelonderwerpen het gesprek aan te gaan over ICT-bekwaamheid. Voor deze dialoog heeft Kennisnet een overzicht gemaakt van mogelijke gespreksonderwerpen en gespreksvragen per sleutelfiguur. De antwoorden verschillen per school en per team. In de handreiking staan verwijzingen naar praktijkvoorbeelden, onderzoeken, wetenschappelijke bronnen en andere artikelen die helpen om tot een antwoord te komen.

Ga naar website van Kenniset voor de  Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid.