Het belang van flexibele licenties voor leermaterialen

Article type
Artikel
Publication date

De vraag naar flexibele licentievormen en prijsmodellen van (digitaal) leermateriaal speelt op steeds meer scholen. Zeker in het nieuwkomersonderwijs. Het is aan de markt om hierop in te spelen. En aan de scholen om anders dan voorheen leermiddelen in te kopen.

Het aantal nieuwkomers dat naar Nederland komt, wisselt sterk. En hangt af van wereldwijde gebeurtenissen. Van de burgeroorlog in Syrië tot mensenrechtenschendingen in Somalië. Dat betekent dat ook het aantal kinderen in het nieuwkomersonderwijs sterk fluctueert. En daarmee het gebruik van (digitaal) lesmateriaal. Scholen hebben daardoor behoefte aan ruimte, niet aan contracten waarmee zij zich voor jaren vastleggen. Dat betekent:

  • Flexibele licentievormen en prijsmodellen, passend bij het onderwijsleerproces
    Licentievorm en prijsmodel moeten de school ruimte bieden. Denk aan een flexibele startdatum en looptijd van licenties, de mogelijkheid om licenties te verlengen en aan alternatieve licentievormen (zoals pay per use of all you can teach).
  • Licenties op leerling- , klas- , school- en bestuursniveau
    Om aandacht te kunnen besteden aan verschillen tussen leerlingen, moeten licenties niet alleen op klas- en schoolniveau afgenomen kunnen worden, maar ook leerlingniveau. Daarnaast kan een school met een licentie op bestuursniveau schaalvoordelen bereiken. Waar dat redelijk is moeten niet gebruikte licenties kunnen worden geretourneerd, zodat er geen onnodige kosten voor de school zijn.

Meer weten? Bekijk het Programma van Eisen (PvE) voor de leermiddelenmarkt.