'Het bewegend leren is nu nog te veel afhankelijk van de leerkracht'

Article type
Interview
Publicatiedatum

Op de Prinses Marijkeschool in de Haagse Schilderswijk hebben veel kinderen een leerachterstand, maar ook overgewicht en ongezonde leefstijlen zijn een serieus probleem. Directeur Alice van Maastricht: “De leerlingen hebben hun thuissituatie vaak niet mee. Ze gaan na school niet naar een voetbalclub of naar balletles. Ik was zelf vroeger hele dagen buiten, maar deze kinderen blijven binnen en zoeken elkaar online op. In de klas merken we dat ze een uitlaatklep missen.”

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

De Haagse Scholen zet ICT in om kinderen bewegend te laten leren

Innovatievragen Onderwijs en ICT

De Haagse Scholen is één van de besturen die deelneemt aan het project Innovatievragen Onderwijs en ICT van de PO-Raad. Met ondersteuning van de PO-Raad werken zij het komende jaar aan hun innovatievraag: Hoe kunnen we kinderen meer bewegend laten leren met behulp van ICT?”

Nieuwe gewoonte

Op deze basisschool sporten de kinderen daarom al vaker dan op andere scholen; iedere middag, in de pauze, nemen ze deel aan een sport naar keuze. Alice: “Ik hoop dat bewegen zo onderdeel wordt van hun dagelijks leven en dat als ze zelf kinderen krijgen, het nieuwe patroon zich voortzet.”

Twee vliegen in één klap

Ook is de school veel bezig met ICT. Alice: “We zetten met ICT in op leren: veel kinderen hebben een achterstand op het gebied van taal. Nederlands is meestal niet de eerste taal van de kinderen, ondanks dat zij vaak al de derde of vierde generatie niet-westerse allochtonen zijn.” Met deze innovatievraag wil de school twee vliegen in één klap slaan. “Je wilt leraren namelijk niet over de kop helpen. Daarbij: ik ben voorstander van zaken combineren. Dan heb je niet het gevoel van ‘nog iets erbij’.

Er is veel software voor bewegend leren beschikbaar, maar het moet eerst gaan leven bij de leerkrachten.

Alice van Maastricht, directeur Prinses Marijkeschool

Mag ik naar de wc?

Dat bewegen voor betere leerprestaties zorgt, blijkt uit vele onderzoeken die Alice las. “We zitten tegenwoordig zo veel”, vertelt Alice. “Als ik me even niet kan concentreren, dan pak ik een kopje koffie of maak ik een wandelingetje. Als een kind tijdens een les vraagt ‘Mag ik naar de wc?’, dan weet je ook dat zijn concentratie weg is.

Een van onze rekenlessen is een interactieve les ‘rekentafels automatiseren’. De leerlingen moeten bukken voor een brug of joggen voor een haai, en wisselen dat af met het maken van rekensommen. Niemand vraagt tijdens die les of hij of zij naar het toilet mag. Ze zijn er volledig met hun aandacht bij en de leerstof beklijft beter.”

Verlichting voor de leraar

Alice ziet ook andere voordelen van de ‘gecombineerde’ lessen ICT en bewegen. “Bij het gebruik van software is een uitgebreide uitleg van de leraar meestal niet nodig; de lessen spreken meer voor zich. Kinderen hebben een beperkte spanningsboog. Moet je veel uitleggen en de kinderen steeds bij de les houden, dan kost dat veel tijd en energie. Vergeet ook niet dat de uitleg voor kinderen met een taalachterstand soms lastig te volgen is. Relatief gezien moeten ze al veel luisteren en stilzitten. Soms werkt het beter om iets te zien en gelijk actie te ondernemen. Ook dan zijn de leerlingen meer betrokken. Kinderen moeten gewoon dóén.”