Het juiste device voor elk kind, op elk gewenst moment

Article type
Artikel
Publicatiedatum

Begin 2018 heeft Stichting KOE één device op vier leerlingen. Maar dat moeten er veel meer worden. Het doel is uiteindelijk: het juiste mobile device, voor ieder kind, op het juiste moment.

Het aanschaffen van mobile devices is één, maar het leren werken ermee is de echt belangrijke stap. Daar is een verandering voor nodig, én een visie op de toepassing ervan in het onderwijs. Dit is een jarenlang proces, dat nu langzaam tot wasdom komt bij Stichting KOE.

Koffers met een visie

In 2013/2014 is KOE gestart met het invoeren van mobiele devices. Scholen met een ‘visie op de meerwaarde van iPads in het onderwijs’ kregen van het bestuur een koffer met 30 tablets. Daarmee mochten ze een jaar lang experimenteren. De ICT-coördinatoren kregen een opleiding en ze deelden hun ervaringen. Na een jaar vroegen de initiatiefnemers:  willen jullie ze houden? Het bleek dat er een behoefte was gecreëerd.

Geen boek achter glas

Het idee was dat de scholen actief aan de slag gingen met de toepassing van de iPad in het onderwijs. Het was niet de bedoeling om ‘een boek achter glas’ in te zetten. De klassen zetten de iPads in voor het leren van Engels (opdracht: bestel iets bij de bakker) of het werken met materialen en het stimuleren van ruimtelijk inzicht (bouw een toren, fotografeer deze en laat een ander kind de toren nabouwen).

Boost

In 2015 was er één iPad op zes leerlingen, betaald door het bestuur. De scholen hoefden deze niet zelf te financieren. Meerdere klassen maakten er gebruik van. Er kwamen zelfs twee uitgeverijen kijken en deze waren enthousiast. In de periode 2013-2015/16 kwamen de goedkopere ‘Zenpads’ de scholen in. De verwachting is dat deze in de loop der tijd weer verdwijnen en vervangen worden door Chromebooks.

Chromebooks

Eind 2017 werden Chromebooks geïntroduceerd in de bovenbouw. “Mensen zijn heel enthousiast, we moeten het in eerste instantie afremmen. Want het is belangrijk eerst na te denken over de visie, de toepassing én het beheer. Die fase mag je niet overslaan. Dat moet je eerst oppakken als team.“

Fasegewijze invoering

KOE heeft op verschillende niveaus in de organisatie mobiele devices ingevoerd, te beginnen op bestuurs- en stafniveau. Door de installatie van Dropbox op de iPads van bestuurders werd het mogelijk om papierloos te werken. Deze Dropbox-oplossing wordt nu verlaten voor het werken in Office365.