Het kwaliteitsprogramma Goed Worden, Goed Blijven: óók in coronatijd

Article type
Nieuws
Publicatiedatum

Het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) van de PO-Raad biedt scholen ondersteuning bij de aanpak van kwaliteitsvraagstukken. Als de opbrengsten onder de maat zijn, of als deze rond de signaleringswaarde blijven schommelen. En in een aantal gevallen ook bij de inzet van de instrumenten uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Al jaren ondersteunt het programma Goed Worden, Goed Blijven van de PO-Raad scholen als zij van de inspectie de beoordeling ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ hebben gekregen. Sinds eind 2020 is daar Goed Worden, Goed Blijven Plus bijgekomen: voor scholen die hun opbrengsten langere tijd rond de signaleringswaarde zien uitkomen. Uiteraard nemen beide trajecten nu ook de schoolscan en het plan van aanpak voor het NPO mee in hun benadering. 

Zorgen? 

Maak je je zorgen over de onderwijskwaliteit of schoolorganisatie en loop je vast bij het uitvoeren van de NPO schoolscan of het opstellen van het verbeterplan? Maar voldoet jouw school niet aan de voorwaarden voor deelname aan GWGB (+)? Mogelijk kan het GWGB-team je toch verder helpen. Stuur een mail naar GWGB@poraad.nl met een omschrijving van je vraagstuk en je contactgegevens. Het projectteam neemt dan contact met je op.