Het onderwijsresultatenmodel: wat, waarom en hoe?

Article type
Artikel
Publicatiedatum

Door zelf ambitieuze doelen te stellen voor de leerresultaten, kunnen scholen er voor zorgen dat hun leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs. Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. 

Wat? 

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel is vanaf schooljaar 2020-2021 in gebruik. Hiermee bekijkt de inspectie of leerlingen genoeg geleerd hebben en klaar zijn voor de stap naar het voortgezet onderwijs. Het model gaat uit van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen en gebruikt een nieuwe maat om rekening te houden met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Het CBS berekent deze weging, die beter rekening houdt met de verschillen tussen leerlingenpopulaties dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. 

Waarom? 

Het onderwijsresultatenmodel maakt inzichtelijk hoe scholen ervoor staan ten opzichte van hun vergelijkingsgroep en de zogenaamde signaleringswaarde. De inspectie hanteert deze  waarde als ondergrens om te zien of het kwaliteitsniveau op orde is. Maar het is meer dan een instrument van de inspectie.  Scholen en besturen kunnen er ook zelf mee aan de slag. Zo zien ze hiermee of ze de resultaten halen die ze mogen verwachten. En hoe ze het doen ten opzichte van anderen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

Hoe? 

Scholen en besturen kunnen zelf aan het werk met het onderwijsresultatenmodel. Zo krijgen ze beter zicht op hun eigen situatie en bepalen of extra acties nodig zijn.  Gaat het goed (genoeg)?  Of is het nodig om ambitieuzere doelen te stellen?  Ze zijn vrij om te bedenken van welke doelen ze uitgaan: per referentieniveau of de referentieniveaus samen, per jaar of drie jaar en/of doelen op de gemiddelde toetsscores. Want zij kennen hun eigen situatie het best. 

Video

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel: wat, waarom en hoe?

Dossier in ontwikkeling

Het dossier Onderwijsresultatenmodel is in oktober 2020 samengesteld om scholen te ondersteunen en krijgt regelmatig een update.  Heb je tips? Neem dan contact op met het programmateam van Goed Worden, Goed Blijven Plus. Bedankt voor het meedenken!