ICT-plannen van 't Blokhuus voor 2018

Article type
Artikel
Publicatiedatum
meisjes met ipad

‘t Blokhuus is een school met aandacht voor kinderen. Niet alleen cognitieve vaardigheden worden aangesproken, maar leerlingen worden echt gezien in wie ze zijn. Belangrijk is de kinderen te begeleiden om te geloven in zichzelf. Om elke leerling afzonderlijk te kunnen zien, monitoren en passend leermateriaal aan te bieden, biedt ICT veel mogelijkheden.  Directeur-bestuurder Jos Berens vertelde over de plannen voor 2018. 

Infrastructuur op orde

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede ICT-infrastructuur. Die is nu op orde. ICT wordt ingezet als het van meerwaarde is voor de onderwijskwaliteit en aanvullend, bijvoorbeeld bij het leren automatiseren van rekenopgaven. “We zijn te klein om te kunnen experimenteren, dus we focussen op wat bewezen werkt”, aldus Jos Berens.

Digitale methode wereldoriëntatie

Om de inzet van ICT een impuls te geven, is ervoor gekozen te investeren in 70 iPads, met name voor de bovenbouw. In eerste instantie worden de iPads ingezet voor een digitale methode wereldoriëntatie. De vraag is nog hoe er in de onderbouw wordt omgegaan met digitalisering; daar zijn de meningen nog over verdeeld. En loopt de werkdruk niet te veel op door deze ontwikkeling? Of geeft het juist een verlichting?

Toetsenbordvaardigheden

In 2018 kregen alle bovenbouwleerlingen les in toetsenbordvaardigheden. “Dat hoort bij het onderwijs: de onderbouw krijgt schrijfvaardigheid en de bovenbouw toetsenbordvaardigheid. Zo geven we alle leerlingen gelijke kansen, ook de kinderen die dit niet vanzelfsprekend meekrijgen van thuis.”

Samenwerking

“Door onze deelname aan DigiLeerkracht, zijn we in contact gekomen met Felienne Hermans. Zij heeft met ons meegedacht over programmeren en nu komt een student van haar onderzoek doen en programmeerlessen geven. De leerlingen van de plusklas die programmeerlessen hebben gehad, gaan op hun beurt met jongere leerlingen met Scratch aan de slag. Zo verspreidt het zich. En door de betrokkenheid van TU Delft kunnen we onderbouwen wat we doen.”

Spannend

Twee cruciale mensen ontbreken wegens uitval en pensioen. Is er wel voldoende capaciteit om deze ontwikkelingen echt vlot te trekken? De tijd gaat het leren…

Activiteiten 2018

Inzet iPads

  • Integreren iPad in het leerproces (te beginnen bij het toepassen van de methode voor wereldoriëntatie)
  • Ontwikkelen van een visie op iPads in de onderbouw.

Toetsenbordvaardigheden

  • Training toetsenbordvaardigheid voor bovenbouw.

Zijn de doelen behaald in 2018? 

Wil je weten of 't Blokhuus alle doelen heeft behaald? Lees het hele praktijkverhaal over 2018.