Informatiebeveiliging & privacy: zorg voor bewustwording in je organisatie

Article type
Artikel
Publicatiedatum

We leven in een digitale samenleving, waarin devices als smartphones, tablets en pc’s niet meer weg te denken zijn. Het zorgt voor een enorme hoeveelheid aan data die verzameld, uitgewisseld en geanalyseerd wordt. “En dat neemt ongekende vormen aan”, steekt Job Vos, adviseur privacy bij Kennisnet van wal tijdens de Werkdag Veranderen met ICT over Informatiebeveiliging en  Privacy (IBP) eind 2018.

Job Vos: “Facebook is een van de grootste databedrijven ter wereld en kan zelfs voorspellen wie er over een half jaar een Mazda koopt. En zoek je via Google op ‘tenten’, dan ploppen daarna overal digitale advertenties op over kamperen. De data die van ons beschikbaar zijn, zijn goud waard voor bedrijven. De vraag is waar grenzen liggen en wat de risico’s zijn. Hoeveel accepteren we en moeten we zelf ook veranderen? De Correspondent deelde onlangs een interessant artikel hierover. Als je goed nadenkt over privacy, dan betekent dat dat je eerst afspraken maakt met bedrijven en dat ze erna pas jouw data mogen gebruiken.”

IBP-helden

Op scholen is de nieuwe Europese privacy wet, de AVG, inmiddels een bekend gegeven. Ze zorgt zo nu en dan voor een stuiptrekking (“niemand mag meer op de foto!”), maar in feite gaat het om een mensenrecht, namelijk het recht op privacy. Job: “Privacy heeft te maken met vertrouwen, met mensen. Het is gewoon nodig om Informatiebeveiliging en Privacy goed te regelen.” 

“Het belangrijkste daarvoor is bewustwording in alle lagen van de organisatie. De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, maar een breed team van ‘IBP-helden’ zorgt voor de uitvoering, zoals bijvoorbeeld de privacy officer, de schoolleider, de ICT-coördinator, medewerkers die handig zijn met ICT en bevlogen leraren. Zo zorg je voor draagvlak in de rest van de organisatie. Het is niet nodig om door te schieten in angst, maar wel om bewuste keuzes te maken. Door de AVG gaan we beter nadenken over wat we doen met persoonsgegevens. En geloof me: als privacy gaat werken, dan is het een feestje!”

Beeldmateriaal

Het wel of niet mogen maken en delen van foto’s is een van de grootste vraagstukken die de AVG met zich mee brengt. De belangrijkste boodschap hiervan? “Regel het vooraf goed. Vraag zodra een kind op school komt toestemming aan de ouders. Wijd er vervolgens eenmaal per jaar in de nieuwsbrief een berichtje aan, zodat ouders weten wat ze kunnen doen als ze inmiddels toch bezwaar hebben. Zomaar openbaar plaatsen op Facebook mag niet. Gebruik verder vooral je boerenverstand en zorg ervoor dat je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, en dus ook foto’s. En weet wat je moet doen als het een keer mis gaat.” 

Bekijk het filmpje ‘Hoe om te gaan met beeldmateriaal’

Bewustwording vergroten

Het belangrijkste rondom Informatiebeveiliging en Privacy is bewustwording en communiceren. Eén van de versnellingsvragen van Slimmer leren met ICT was hierop gericht en heeft geleid tot de ontwikkeling van IBP-puzzelstukken: negen animaties en bijbehorende nieuwsbrieven over negen belangrijke IBP-thema's. Scholen kunnen deze zelf inzetten om bewustzijn te vergroten, zowel op de inhoud van de AVG als op wat dit vraagt van medewerkers. Bekijk ze hier.

Meer lezen?