Innovatiepanel buigt zich over Innovatievragen Onderwijs en ICT

Article type
Nieuws
Publicatiedatum
Beeldmerk innovatievragen

De selectie van de tweede groep innovatievragen is in volle gang. Er zijn in totaal 13 innovatiecanvassen ingediend. Uit deze canvassen worden 8 innovatievragen geselecteerd die in februari van start kunnen gaan. Het Innovatiepanel bespreekt alle ingediende vragen en helpt de PO-Raad om tot een goede selectie te komen. 

Innovatiepanel 

In het panel zitten naast schoolbestuurders adviseurs van GEU, Kennisnet, SLO, Ministerie OCW, Ministerie EZK, Kennisland, LECSO, NRO en de PO-Raad. De feedback van het Innovatiepanel helpt de PO-Raad om tot een gedegen selectie te komen én de kwaliteit van alle ingediende vragen naar een hoger level te tillen.  

Op vrijdag 7 februari 2020 boog het Innovatiepanel zich bij de PO-Raad in Utrecht over de 13 ingezonden innovatiecanvassen. Het panel was enthousiast over veel van de inzendingen. Er komen in de ingediende innovatievragen hele interessante vraagstukken aan bod, waar het hele onderwijs wat aan kan hebben. Soms waren de vraagstukken zo veelomvattend dat een jaar misschien niet genoeg tijd geeft om tot een oplossing te komen.  

Met concrete tips over al aanwezige kennis bij andere scholen, of in wetenschappelijke literatuur, helpt het Innovatiepanel de besturen die een Innovatievraag hebben ingediend verder en de gegeven feedback helpt de PO-Raad op weg naar een keuze. De indieners van de innovatievragen horen zo snel mogelijk  of ze geselecteerd zijn. Ook deelnemers die niet geselecteerd worden ontvangen een samenvatting van de door de verschillende panelleden gegeven feedback. Zo zijn ook zij een stap verder geholpen.  

Binnenkort dus nieuws over welke innovatievragen zich voegen bij de groep die in oktober 2019 al is gestart! 

 

Innovatievragen Onderwijs en ICT 

Het vergroten en onderzoeken van ICT-vaardigheden, leren met digitale leermiddelen en volgsystemen, of het anders organiseren van onderwijs met behulp van ICT. Dit zijn uitdagingen waar veel scholen en besturen mee bezig zijn. In het project ‘Innovatievragen’ begeleidt de PO-Raad scholen die een vraag hebben op dit vlak. De innovatievragen zijn niet alleen bedoeld voor de betrokken scholen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kan. De voortgang en resultaten worden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via de website www.slimmerlerenmetict.nl en tijdens bijeenkomsten.