Innovatievraag De Broekheurne: ‘Soms even stilstaan om vooruit te komen’

Article type
Interview
Publicatiedatum

Door de coronaperiode kwam de innovatievraag op Obs De Broekheurne langzamer op gang dan in eerste instantie de bedoeling was. Niet zo erg bleek achteraf, want hierdoor ontstond ruimte om eerst met elkaar stil te staan bij verwachtingen en cultuur. Schoolleider en projectleider Anja Brinkhuis: “Tijd is nodig om een andere mindset te krijgen en veranderingen in gang te zetten. We hebben nu een stevigere basis om samen op voort te bouwen.”

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

De Broekheurne: vakoverstijgend en meer geïntegreerd taalonderwijs

De ambitie van de innovatievraag van De Broekheurne is het versterken van de taalontwikkeling van leerlingen door meer geïntegreerd en vakoverstijgend te werken. Net toen de school hiermee wilde starten, kwam de lockdown en ging de aandacht uit naar het verzorgen van online lessen. Tegelijkertijd kreeg Brinkhuis een belangrijk inzicht: “Timing is een belangrijke factor in veranderprocessen en niet iedereen heeft hetzelfde tempo.”

Brinkhuis: “Hoewel onze innovatievraag ontstond bij het team zelf, riep deze toch veel discussie op. We hebben daarom pas op de plaats gemaakt en een open gesprek gehad met het team. Het was belangrijk en nodig dat we de tijd namen om naar elkaar te luisteren en verwachtingen uit te spreken. Wat bleek: het team wilde graag meer ‘meegenomen’ worden bij nieuwe ontwikkelingen rondom de innovatievraag. Logisch, want veranderen is nu eenmaal spannend.”

Niets staat vast

Met het team werd besproken waar met elkaar aan gewerkt zou worden, stap voor stap. Zo werden er werkgroepen gemaakt met coördinatoren. Brinkhuis: “We zitten nu vaker om de tafel en er is meer onderling contact. We maken doelen die we willen bereiken beter zichtbaar en zetten deze weg in het jaar- en vergaderrooster. En lukt iets niet, dan is het óók goed.”

“Veranderen is een proces; we kunnen niet zomaar een andere, nieuwe weg inslaan. Niets staat vast. De verandering moet bij ons, de school en bij onze leerlingen en ouders passen. Omdat we meer tijd hebben genomen, zal de verandering meer ‘van ons samen’ zijn. En dat is heel waardevol.”

Talentenmiddagen

Terug naar de oorspronkelijke innovatievraag: hoe gaat het op De Broekheurne met de taalontwikkeling en het groepsoverstijgend werken? Brinkhuis: “We hebben zeker al concrete stappen gezet de afgelopen maanden. Op het gebied van rekenen wordt binnen de bouwen al groepsdoorbrekend gewerkt. De eerste ervaringen zijn positief. Ook organiseren we sinds het najaar wekelijks een talentenmiddag. Hierin zijn de creatieve vakken, koken en wetenschap en techniek opgenomen. Na de voorjaarsvakantie van 2021 willen we wekelijks de zaakvakken vak- en groepsoverschrijdend aanbieden, van groep 3 tot en met groep 8. Oudere kinderen helpen of ondersteunen de jongere leerlingen. Dat blijkt voor beiden heel leerzaam.”

Taal in het gymlokaal

Een volgende stap is vakoverschrijdende middagen gelinkt aan taal. Brinkhuis : “Dit willen we het liefst thematisch aanpakken. Het project 'Taal in het gymlokaal'  (voorheen:  'Proeftuin bewegend leren en taal' ) is al een succes. Dit wordt uitgevoerd samen met Sporttaal en CBS Mecklenburg, de school die met De Broekheurne in hetzelfde kindcentrum zit. Het project houdt in dat de kinderen van groep 3 een verlengde leerdag hebben en nog ruim een uur ‘gymles’ volgen aan het einde van die dag. Tijdens de les in het gymlokaal komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met letters en woorden. Ze hebben niet door dat ze met taal bezig zijn en zijn vooral enthousiast aan het gymmen. Dit project gaan we uitbreiden.”

Samenwerking

Als de lockdown voorbij is, gaat ook het project 'De Generatietuin' weer van start. “Samen met de ouderen van zorgcentrum De Posten verbouwen de kinderen gewassen die ze vervolgens tijdens de kookles gebruiken. Samenwerken met externen geeft ruimte in de agenda voor leraren, bijvoorbeeld om gesprekken te plannen met leerlingen over hun voortgang.”

Bij de start van de innovatievraag was het idee om meer samen te werken met buurschool Mecklenburg en te leren van elkaar. Dat gebeurt met 'De Generatietuin'  en met 'Taal in het gymlokaal'. Brinkhuis: “We wisselen de good practises van beide scholen met elkaar uit. Het versterken van de taalontwikkeling door vak- en zelfs groepsoverstijgend te werken, hebben we zelfstandig opgepakt, maar we gaan zeker kijken hoe we de Mecklenburg kunnen laten delen in onze kennis.”

“Het is voor ons allemaal een vreemd jaar”, besluit Brinkhuis. “Maar ik heb geleerd dat het soms niet erg is om even stil te staan om vervolgens vooruit te kunnen.”