Innovatievragen

Article type
Artikel

In het project ‘Innovatievragen’ begeleidt de PO-Raad besturen en scholen die een vraag hebben op het snijvlak van onderwijs en ICT of over Anders Organiseren. Het gaat om compacte trajecten van maximaal een jaar, met intensieve begeleiding en kennisdeling.

Wat is een innovatievraag?

Innovatievragen zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen bij verandering of innovatie binnen het onderwijs. 

 Welke ondersteuning biedt de PO-Raad?

Dat is afhankelijk van het vraagstuk, de behoeften van betrokkenen en het gewenste resultaat. Voor elke vraag is een budget beschikbaar. Iedere vraag krijgt een procesbegeleider en toegang tot inhoudelijke experts. Daarnaast is er veel aandacht voor kennisdeling en netwerkvorming. 

Voortgang en resultaten

De innovatievragen zijn niet alleen bedoeld voor de betrokken scholen, maar ook om expertise op te doen waar de hele sector mee vooruit kan. De voortgang en resultaten worden op allerlei manieren gedeeld, bijvoorbeeld via deze website  en tijdens bijeenkomsten. 

Thema's

Er lopen op dit moment innovatievragen over de thema’s Anders Organiseren en Onderwijs en ICT. Mogelijk komen daar in de toekomst nog andere thema’s bij.

De Innovatievragen Onderwijs en ICT maken deel uit van het tweejarige programma ‘Samen Slimmer Leren’ dat de PO-Raad begin 2019 gestart is. Het doel hiervan is om de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs te stimuleren, als een voortzetting van het eerdere programma ‘Slimmer leren met ICT’. 

De Innovatievragen Anders Organiseren zijn onderdeel van het project 'Anders Organiseren. Hierin onderzoeken schoolbesturen hoe zij het onderwijs toekomstbestendig kunnen inrichten, passend bij de behoeften van leerlingen, ouders en leraren. 

Aanmeldingstraject 

In twee tranches konden scholen met een innovatievraag zich aanmelden.  Een speciaal panel van onderwijs- en innovatie experts heeft de aanvragen bekeken en feedback gegeven. 

Onderwijs en ICT
In september 2019 is de eerste lichting van 7 vraagstukken van start gegaan. In februari 2020 kwamen daar nog eens 8 vraagstukken bij. In totaal zijn er 15 Innovatievragen Onderwijs en ICT geselecteerd. 

Het is niet meer mogelijk om een nieuwe innovatievraag Onderwijs en ICT te starten. 

Een innovatievraag moest aan de volgende criteria voldoen:

  • Het vraagstuk beweegt zich op het snijvlak van onderwijs en ICT.
  • Het kan binnen één jaar opgelost worden.
  • Het levert resultaten op die die voor meerdere scholen interessant zijn.
  • Er is een interne projectleider aanwezig binnen de school of het bestuur.
  • Er is bereidheid om ervaringen te delen en te communiceren hierover.
  • Het schoolbestuur doet de aanvraag.

Vervolg op versnellingsvragen


De innovatievragen zijn een vervolg op de 'versnellingsvragen'. De afgelopen jaren zijn 21 versnellingsvragen aangepakt. De meeste zijn inmiddels afgerond en de resultaten hiervan vind je bij de praktijkvoorbeelden. Bij de innovatievragen gaat het om kortere trajecten. Dit vraagt om een concreet en afgebakend vraagstuk en een 'kartrekker' in de organisatie.

 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie ? Mail naar projectleider Janny Kappert: j.kappert@poraad.nl.