Innoveren bij stichting Blosse: niet moeten, maar willen

Article type
Interview
Publicatiedatum

Stichting Blosse gelooft in een systemische aanpak: mensen zijn onderdeel van een geheel en willen erbij horen. In een veilige omgeving voel je je gemotiveerd en nieuwsgierig, zoek je de verbinding, neem je eigen regie en wil je blijven groeien. Maar wat is, vanuit die filosofie, een passende aanpak om innovatie te stimuleren? Wat betekent dat voor ieders rol in de organisatie? En hoe geef je dat als bestuurder vorm? Bestuurder Jeroen Spanbroek vertelt. 

Onderdeel van innovatievraag

Dit artikel is ook onderdeel van de innovatievraag:

Stichting Blosse stimuleert innovatief organiseren

Jeroen Spanbroek is een van de bestuurders van Blosse, een organisatie met ruim 1.000 medewerkers verdeeld over 28 kindcentra en een servicebureau. Het thema innovatie staat sinds 2018 prominent op de agenda. Spanbroek: “Binnen Blosse werken we met alle leidinggevenden in zeven verschillende domeinen samen. Innovatie is er een van. Het is echter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld financiën of ICT, een vrij ongrijpbaar begrip. De innovatiegroep is dan ook al een tijd zoekend naar de rol die zij aanneemt. We willen dat deze rol - en onze rol als bestuurders - ondersteunend is aan innovatie in plaats van sturend, zodat er beweging bottom-up ontstaat.”

Innoveren vanuit ambitie

De oproep van de PO-Raad voor de innovatievragen voor Anders Organiseren in het voorjaar van 2020 kwam dan ook op een goed moment, vervolgt Spanbroek. “Een van onze innovatiethema’s is anders organiseren. Dat thema leeft al volop in onze organisatie. Maar we willen het breder trekken en niet alleen kijken naar anders organiseren. Een rijk klimaat laten ontstaan voor innovatie, dat is waar we voor gaan. Daarmee bedoel ik dat we niet van bovenaf innovaties willen opleggen, maar dat kindcentra naar de innovatiegroep komen met een concrete hulpvraag. Niet vanuit noodzaak, maar vanuit ambitie dus.”

Proeftuin

Tijdens de looptijd van de innovatievraag hoopt Blosse helder te krijgen hoe de rollen van bestuurders, directies en innovatiegroep ondersteunend kunnen zijn bij een innovatie. Dat gebeurt heel praktisch: “We nemen een locatie die een innovatievraag heeft als proeftuin. Samen met de procesbegeleider gaan we gedurende de uitvoering kijken naar ieders rol. Deze rollen beschrijven we vervolgens in een plan van aanpak. Dat geeft handvatten voor toekomstige innovaties.”

Delen, groeien, borgen

De resultaten worden breed binnen Blosse gedeeld, om een olievlekwerking en borging te realiseren. Spanbroek: “Eén keer per maand komen alle 54 leidinggevenden van onderwijs en opvang bij elkaar tijdens de ‘samen delen dag’. Dan is er volop ruimte om ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen met elkaar te bespreken. Hier gaan we de ervaringen uit de proeftuin ook delen. Naast de domeinen, hebben we ‘takken’ voor intervisie en visievorming. Een tak wordt gevormd door zeven mensen, elk uit een ander domein. Op deze manier ontstaat er een rijke voedingsbodem voor leren van en met elkaar én voor innovatie.”