Innoveren met ICT: deze vraagstukken worden komend jaar aangepakt!

Article type
Nieuws
Publicatiedatum
jongen bouwt met legoblokjes

Hoe kan ICT bijdragen aan beter onderwijs? Nadat eerder al zeven innovatievragen rondom dit thema door schoolbesturen zijn opgepakt, staat nu de tweede lichting van acht innovatievragen in de startblokken. Onder begeleiding van de PO-Raad gaan zij komend jaar aan de slag met het beantwoorden ervan. De resultaten worden breed gedeeld met de sector.

Benieuwd welke besturen zijn geselecteerd en welke vraagstukken er worden opgepakt?  Je leest het hieronder. Zit er een vraagstuk bij dat je aandacht trekt? Houd komend jaar www.slimmerlerenmetict.nl/innovatievragen in de gaten voor updates en resultaten!

 1. Ondernemend leren in een ICT-lab dat wordt gerund door leerlingen, waarbij tegelijkertijd goed wordt aangesloten bij de leerlijn digitale geletterdheid.

  Best Onderwijs

  Best Tech Lab is het ICT-lab van Stichting Best Onderwijs dat gerund wordt door leerlingen van zeven scholen. De leerlingen werken in dit lab zowel aan ondernemers- als ICT-vaardigheden. Tegelijkertijd moet het lab aansluiten bij de leerlijn digitale geletterdheid en de leraren helpen bij de invulling hiervan . In het innovatietraject gaat Stichting Best Onderwijs op zoek naar hoe in het lab deze twee doelen het beste gecombineerd kunnen worden.  Uiteindelijk moet ondernemend leren in de context van het Best Tech Lab een structurele inbedding krijgen in de hele stichting. 

 2. Kinderen bewegend leren laten leren door middel van ICT.

  De Haagse Scholen

  Bewegen heeft positieve effecten op de leerprestaties, ontwikkeling, concentratie en natuurlijk gezondheid van kinderen. Door het slim combineren van bewegen en ICT ontstaan er kansen. De Haagse Scholen gaat onderzoeken hoe ze hun kinderen meer bewegend kunnen laten leren met behulp van ICT. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een active floor. Een belangrijke stap die De Haagse Scholen in dit innovatietraject gaat zetten is scholing van leraren, zodat leraren zelf de mogelijkheden van bewegend leren en ICT aan elkaar gaan koppelen.

 3. Veilig (AVG-proof) gebruik van apps in G Suite.

  Kerobei

  Stichting Kerobei maakt gebruik van G Suite en Chromebooks. Na een succesvolle start lopen ze nu ook tegen beperkingen aan. Het aantal beschikbare educatieve apps voor chromebooks die leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen gebruiken lijkt beperkt. Er zijn wel mogelijkheden om met add-ons (uitbreidingen van functionaliteiten, ontwikkeld door derde partijen) te gaan werken, maar mag dat zomaar en hoe is de privacy dan gewaarborgd?  Kerobei gaat in dit traject het landschap van goede educatieve apps in kaart brengen en op zoek naar manieren om op een veilige manier met add-ons om te gaan.

 4. Van traditionele schoolrapport naar (digitaal) ‘portfolio’ waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat.

  LEV-WN

  Stichting LEV-WN heeft de ambitie om de brede ontwikkeling van leerlingen te monitoren en zichtbaar te maken, zodat het kind, de ouders en de leraar eigenaar worden van het leerproces. Het traditionele rapport (met cijfers voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling) zoals ze dat nu inzetten, sluit onvoldoende aan bij deze wens. In dit innovatietraject doorloopt LEV-WN het proces om te komen tot een alternatief. Van visievorming (over bijvoorbeeld formatief handelen, ouderbetrokkenheid) en pakket van eisen  tot marktonderzoek (wat bestaat er al aan producten en kennis) en besluitvorming. Dit proces wordt in kaart gebracht zodat ook andere scholen van deze kennis gebruik kunnen maken.

 5. Een innovatielab Digitale Geletterdheid met samenwerking tussen publieke en private sector als uitgangspunt.

  PCOU Willibrord

  Om alle kinderen en leraren binnen de 41 scholen (30 PO en 11 VO) van PCOU Willibrord te laten kennismaken, ontdekken en experimenteren met digitale geletterdheid wordt een innovatielab ontwikkeld. Na de pilotfase wordt het innovatielab ook opengesteld voor alle inwoners en medewerkers van bedrijven in Utrecht, zodat ook zij kunnen profiteren van de ontwikkelde kennis en mogelijkheden krijgen om digitaal vaardiger te worden. De innovatievraag richt zich op hoe dit Innovatielab op een duurzame manier vorm gegeven kan worden, waarin de goede samenwerking tussen de publieke en private sector het uitgangspunt is.

 6. Ontdeklab waar slechthorende kinderen zelf aan de slag gaan met digitale leermiddelen.

  Viertaal

  De Professor Burgerschool is een openbare school voor slechthorende kinderen. De school zet op dit moment een Ontdeklab op waarin leerlingen gestimuleerd worden om zelf aan de slag te gaan met verschillende digitale leermiddelen. Voor de verdere ontwikkeling van het lab heeft de stichting behoefte aan aanvullende expertise. In dit innovatietraject wil Stichting Viertaal daarom externe partijen betrekken bij de activiteiten in het lab.

 7. Ruimte creëren voor innovatie door takenpakket van leraren te verlichten door middel van ICT.

  OPSPOOR

  OPSPOOR gunt haar leerlingen goed onderwijs en innovatieve leerkrachten. Echter door werkdruk en het lerarentekort is er te weinig ruimte om deze ambitie waar te maken. Door te onderzoeken wat nu werkelijk de kerntaak van de leraar is en welke taken efficiënter en slimmer kunnen worden ingericht met behulp van ICT wil OPSPOOR ruimte maken om te innoveren.

 8. Digitaal portfolio implementeren dat bijdraagt aan kindgericht werken en eigenaarschap van leerlingen.

  Quadraten

  Veertien scholen van Stichting Quadraten willen een (digitaal) portfolio implementeren dat beter aansluit bij hun visie om meer kindgericht te werken en het eigenaarschap van leerlingen te vergroten. Met de methode van PLG (Professionele LeerGroep) wil Quadraten leren hoe je samen (via expertgroepen) een implementatieproces kunt organiseren dat iedere school kan vertalen naar de eigen situatie. Daarmee wordt het resultaat ook deelbaar met de andere scholen van de stichting.