“Leerkracht heeft de regie met learning analytics”

Article type
Interview
Publicatiedatum

Met learning analytics kun je kinderen beter begeleiden. Dat was de gedachte van Stichting Klasse. De scholen van de stichting zijn daarom gaan werken met twee verschillende learning analytics tools: een dashboard van LeerUniek én een dashboard van Snappet. Wat betekent dat in de klas? We spraken hierover met Daniël Vermij, leerkracht groep 8 op basisschool de KAS in Gouda. “Met LeerUniek krijg ik de groep als geheel goed in kaart. En met Snappet kan ik op leerlingniveau ingrijpen”.

“Een van de resultaten van de Versnellingsvraag die Stichting Klasse in 2015 indiende, is een samenwerking met LeerUniek. Dit bedrijf ontwikkelde een dashboard waarin de Cito-toetsen en de methodetoetsen worden geladen. Een handig hulpmiddel om te kijken waar de groei zit en waar de hiaten zitten. Met het overzicht dat dit dashboard ons geeft, plannen we onze interventies voor een halfjaar – als aanvulling op de onderwijsplannen. Daarnaast gebruiken we in de klas het Snappet dashboard. Hiermee kun je als leraar op lesdoelen inzoomen. Ook zie je direct in real time waar een kind tegenaan loopt. Je kunt meteen een interventie doen, al tijdens de les. Kortom: twee dashboards die we onafhankelijk van elkaar gebruiken."

Drie niveaugroepen

“Ik deel mijn klas nu in in drie niveaugroepen: intensief niveau, basisniveau en een verrijkt niveau. Het dashboard van LeerUniek geeft precies aan wie in welke niveaugroep zit. Mijn basisaanpak binnen de klas is daarop gebaseerd. Als we met bijvoorbeeld de rekenles gaan beginnen, vraag ik of kinderen in hun niveaugroep willen gaan zitten. Mijn leerlingen krijgen per niveaugroep werk en opdrachten, toegesneden op wat ze nodig hebben. Neem bijvoorbeeld de pluskinderen. Zij krijgen een minimale instructie en dan gaan ze zelfstandig aan de slag met de opdracht.
 
Vervolgens kijk ik via Snappet hoe de kinderen – terwijl ze bezig zijn – het doen. Dat geeft mij de kans om verder te finetunen. Als ik bijvoorbeeld zie dat een leerling vastloopt, kan ik extra instructie geven. Ongeacht in welke groep het kind zit. Heel fijnmazig dus.”

Beheersing of verwerking

“Waarom we beide systemen niet aan elkaar koppelen? LeerUniek gaat uit van harde data ofwel van meetbare gegevens. Zo meet een Citotoets de beheersing van bijvoorbeeld taal of rekenen. Snappet bevat oefenstof. Het is bedoeld om kinderen te laten oefenen en verwerken. Daar moet je niet al te harde conclusies uit trekken. Daar staat de vraag centraal: hoe komt het dat deze leerling deze resultaten heeft? Wat je in Snappet ziet, zijn momentopnames. Als een kind ineens wat minder presteert, dan kan dat aan van alles liggen. Heeft de leerling wel of geen rekenschriftje gebruikt om een som uit te rekenen? Heeft hij last van een stoorzender in de klas? Of heeft hij die nacht slecht geslapen? En vergeet niet: kinderen mogen fouten maken. Leren is immers fouten maken.”

Rol leerkracht

“Bang om vervangen te worden door computers ben ik zeker niet. Aan harde data zit een grens. Je kunt er niet blind op varen. Je moet de kinderen ook goed kennen. Zo heb ik leerlingen om wie ik me grote zorgen zou moeten maken als ik alleen naar Snappet zou kijken, omdat ze daarin laag scoren. Terwijl de Cito’s een heel ander beeld laten zien. Uiteindelijk blijken ze de stof dus wel te beheersen. Als ik in zo’n geval blind zou varen op Snappet, dan zou ik de leerling veel extra instructie geven, terwijl dat niet nodig is. Of LeerUniek geeft aan dat een kind in de instructiegroep thuishoort, terwijl ik weet dat die leerling toevallig een keer een slechte toets heeft gemaakt, maar zich met een beetje instructie  prima kan redden in de basisgroep. Je moet uitkijken dat je geen slaaf wordt van de dashboards. Als leerkracht moet je als het nodig is ander durven denken dan de computer beweert.”

Meer inzicht

“We gebruiken Snappet nu ongeveer vier jaar en Leeruniek twee jaar. Wat het me heeft opgeleverd? De aanpak in de drie basisgroepen is veel helderder. Daardoor voorkom je dat je een hele klas een te laag instructieniveau biedt, of juist veel te hoog. Ik kan kinderen beter bedienen naar behoefte en efficiënter bepalen op wie ik me ga richten, wie ik erbij betrek en wie ik eerder kan loslaten. Met LeerUniek evalueer ik halfjaarlijks de hele groep, en met Snappet evalueer ik eigenlijk elke dag. Dankzij deze tools heb ik echt veel meer inzicht in mijn groep.”