Maak gebruik van het ondersteuningsaanbod Onderwijskwaliteit van de PO-Raad

Article type
Aan de slag
Publication date
rating met sterren

Kwaliteit van onderwijs is iets waar je continu aan werkt. Het is nooit klaar, het kan altijd weer beter en als de omstandigheden veranderen, verander je als bestuur of school mee. De PO-Raad biedt hierbij verschillende manieren van ondersteuning aan. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen hier tot eind 2020 gebruik van maken. Gratis of tegen gereduceerd tarief. Kijk eens of er iets bij zit dat past bij jouw situatie!

Herstelopdracht gekregen? Goed Worden, Goed Blijven helpt

Heeft jouw bestuur een herstelopdracht gekregen van de inspectie? Dan kun je gebruik maken van het ondersteuningsprogramma Goed Worden, Goed Blijven van de PO-Raad. Experts voeren een analyse uit op de problemen en/of helpen bij het uitvoeren van de herstelopdracht. 

Mentorschap: leren van ervaren collega's

Leer van ervaren collega’s over kwaliteitszorg. Ben je nog niet zo lang bestuurder of heb je gewoon behoefte aan een sparringpartner om kennis en ervaringen rond kwaliteitszorg mee te delen? Dan is het mentorschap misschien wat voor jou. Interesse? Stuur een e-mail naar regieopkwaliteit@poraad.nl

Een expert voor drie dagen: zet een extra stap

Hoe ver je bestuur ook is met kwaliteitszorg, een extern adviseur helpt je bij het zetten van de volgende stap. Samen kun je je bestuurlijk handelen versterken en de kwaliteitszorg verbeteren. Iets voor jou? Mail naar regieopkwaliteit@poraad.nl

Leergang onderwijskwaliteit voor startende bestuurders

Wil je aan de slag met kwaliteit in je organisatie?  En heb je behoefte aan meer kennis, of zoek je een klankbord? Meld je dan aan voor de leergang over Kwaliteit & Goed Bestuur die de PO-Raad organiseert. Speciaal voor startende bestuurders

Handleiding Regie op Onderwijskwaliteit 

In de handleiding 'Regie op Onderwijskwaliteit voor kleine besturen' vind je informatie waarmee je als relatief klein schoolbestuur invulling kan geven aan ‘goed bestuurlijk handelen’. Rekening houdend met je beperkte schaalgrootte en de (vrijwillige) inzet van ouders. Er staan ook voorbeelden en best practices in van andere besturen. 

Is jouw organisatie wat groter? Bekijk dan de brochure 'Regie op Onderwijskwaliteit voor grote(re) besturen'.

Niet meer beschikbaar in 2020

In het kader van het project Regie op Onderwijskwaliteit organiseerde de PO-Raad ook onderstaande vormen van ondersteuning. Hierop kun je niet meer intekenen.  

  • Leergang Kwaliteit voor gevorderde bestuurders 
  • Auditorenscholing: inzet van zelfevaluaties en audits voor onderwijskwaliteit
  • Leerkringen: faciliteren van leerkringen met bestuurders, 'Leren en Waarderen met Biesta', 'Next Level' en 'Regie op Onderwijskwaliteit voor beginnende bestuurders' 
  • Ontwikkelgroepen Samenspel: Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider, toezichthouder of (G)MR-lid in gesprek over hoe ze hun samenspel kunnen versterken en in kunnen zetten voor de versterking van de kwaliteit van onderwijs
  • Regie op Strategisch HR-beleid: naar eigentijds personeelsbeleid. 

Model Regie op Onderwijskwaliteit vormt de basis 

Bovenstaand ondersteuningsaanbod voor kwaliteitszorg komt voort uit de afspraken die de PO-Raad en haar leden hebben gemaakt in de strategische agenda. Daarin staat dat ieder schoolbestuur werkt volgens een eigen kwaliteitsnorm. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat namelijk buiten kijf. Maar de lat kan hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen. Met behulp van het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’ dat de PO-Raad in 2018 met leden ontwikkelde, kunnen zij hier handen en voeten aan geven. Het ondersteuningsaanbod borduurt verder op dit model.