Meld je aan voor het ondersteuningstraject met expert van de PO-Raad

Article type
Aan de slag
Publication date

Wil je werken aan de (verdere) verbetering van je onderwijsresultaten en je doelen ambitieuzer stellen?  Bekijk of jouw school in aanmerking komt voor het ondersteuningstraject van Goed Worden, Goed Blijven Plus en meld je aan. Laat een expert meedenken, maak een zelfevaluatie en bereik je eigen schooldoelen!  

Het ondersteuningstraject

Het ondersteuningstraject  Goed Worden, Goed Blijven Plus van de PO-Raad: 

 • Een expert die met je school meedenkt voor de periode van ongeveer een jaar
 • Een zelfevaluatie - een nulmeting - vooraf 
 • Een eindevaluatie achteraf: wat heeft het opgeleverd?  

Komt jouw school in aanmerking? 

In het nieuwe resultatenmodel van de Onderwijsinspectie heeft iedere school een eigen signaleringswaarde die past bij de leerlingpopulatie. Je kunt als school gebruik maken van het ondersteuningstraject van Goed Worden, Goed Blijven Plus als de opbrengsten net boven  deze waarde liggen én duidelijk lager zijn dan het landelijk gemiddelde. 

Wil je weten of dit voor jouw school geldt?  Download eerst het rapport ‘Resultaten Eindtoets’ via Vensters (managementvenster).  Volg dan de stappen 1 en 2 uit de Handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen. En kijk hieronder naar de voorbeelden en waarden om mee te mogen doen. 

Wat vraagt dit van jouw school?

Meedoen met het programma vraagt inzet en betrokkenheid van de school en uiteraard goedkeuring van het bestuur. Het is een interventie die je samen inzet om de resultaten (verder) te verbeteren en die vraagt om motivatie op alle niveaus.  

Om de voortgang en resultaten van het programma te monitoren, zijn formats ontwikkeld voor de zelfevaluatie en het Plan van Aanpak.  Het is verplicht deze te gebruiken zodat het onderzoeksbureau input kan ophalen waar ook andere scholen hun voordeel mee kunnen doen. 

Zo meld je je aan

Meld je aan via het aanmeldformulier op de site van de PO-Raad. Hierop vul je de school- en bestuursgegevens in en de berekening van de resultaten van je school. Na verzending ontvang  je een ontvangstbevestiging. Een programmamedewerker van de PO-Raad neemt daarna binnen een week contact op om een afspraak te maken.  

Heb je vragen? Mail dan naar gwgbplus@poraad.nl.   

Zo bereken je of jouw school in aanmerking komt

 •  Tot mei 2021 kijk je naar de eindtoetsresultaten van 2018 en 2019. In de jaren daarna, kijk je naar de drie laatst afgenomen eindtoetsen.   
 • Vervolgens bereken je welk percentage leerlingen in deze jaren 1F en 1S/2F heeft behaald voor lezen, taalverzorging en rekenen samen. De cijfers kun je vinden in Vensters. Aan de hand van deze cijfers kijkt ook de inspectie naar de leerresultaten.   
  Een school die in Vensters ‘oranje’ kleurt en daarnaast dichter bij de signaleringswaarde van zijn schoolwegingsgroep zit dan bij het landelijk gemiddelde, komt in aanmerking voor deze ondersteuning.   

Een voorbeeld 

Een school met een schoolweging tussen de 29 en 30 komt in aanmerking voor ondersteuning als zij:  

 • een gemiddelde 1F waarde  heeft tussen de 85 en de 90,8 (dit laatste getal is precies tussen de gemiddelde waarde en de signaleringswaarde in)  
  en/of  
 • een gemiddelde 1S/2F waarde heeft tussen de 49 en de 55,6 (dit laatste getal is precies tussen de gemiddelde waarde en de signaleringswaarde in) .  

Waarden om mee te kunnen doen

Hier zie je een overzicht van de schoolwegingsgroepen, de gemiddelde score op 1F en IS/2F per groep, de signaleringswaarde en de maximale score om gebruik te kunnen maken van het aanbod van GWGB+. 

Overzicht van schoolwegingsgoepen

 

Onder de signaleringswaarde van IF of van IS/2F?

Scoort jouw school onder de signaleringswaarde van IF of van IS/2F? Neem dan contact op voor het reguliere ondersteuningsaanbod van GWGB. Stuur een mail naar gwgb@poraad.nl en beschrijf je situatie en vraagstuk. We helpen je graag verder!