Meld je aan voor het ondersteuningstraject met expert van de PO-Raad

Article type
Aan de slag

Wil je werken aan de (verdere) verbetering van je onderwijsresultaten en je doelen ambitieuzer stellen?  Bekijk of jouw school in aanmerking komt voor het ondersteuningstraject van Goed Worden, Goed Blijven+ en meld je aan. Laat een expert meedenken, maak een zelfevaluatie en bereik je eigen schooldoelen!  

Het ondersteuningstraject

Het ondersteuningstraject  Goed Worden, Goed Blijven+ van de PO-Raad bestaat uit: 

  • Tot max. 15 dagen aan gesubsidieerde begeleiding van een ervaren onderwijsadviseurs van GWGB
  • Een goede en handige zelfevaluatie die de basis vormt voor het komende jaarplan
  • Een concreet plan van aanpak voor het volgend schooljaar, gericht op het verbeteren van de resultaten en breder
  • Een integrale aanpak, waarin het NPO en eventuele andere kleinere trajecten een plek krijgen

Wat vraagt dit van jouw school?

Meedoen met het programma vraagt inzet en betrokkenheid van de school en uiteraard goedkeuring van het bestuur. Het is een interventie die je samen inzet om de resultaten (verder) te verbeteren en die vraagt om motivatie op alle niveaus.  

Om de voortgang en resultaten van het programma te monitoren, zijn formats ontwikkeld voor de zelfevaluatie en het plan van aanpak.  Het is verplicht deze te gebruiken zodat het onderzoeksbureau input kan ophalen waar ook andere scholen hun voordeel mee kunnen doen. 

Zo meld je je aan

Meld je aan via het aanmeldformulier op de site van de PO-Raad. Hierop vul je de school- en bestuursgegevens in en de berekening van de resultaten van je school (bekijk hieronder eerst of jouw school in aanmerking komt). Na verzending ontvang  je een ontvangstbevestiging. Een programmamedewerker van de PO-Raad neemt daarna binnen een week contact op om een afspraak te maken.  

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail

Komt jouw school in aanmerking? 

In het nieuwe resultatenmodel van de Onderwijsinspectie heeft iedere school een eigen signaleringswaarde die past bij de leerlingpopulatie. Je kunt als school gebruik maken van het ondersteuningstraject van Goed Worden, Goed Blijven+ als de opbrengsten rond deze signaleringswaarde liggen en daarmee duidelijk lager zijn dan het landelijk gemiddelde. 

Zo bereken je of jouw school in aanmerking komt

  • Je bekijkt de drie laatst afgenomen eindtoetsresultaten:  2018, 2019 en 2021.
  • Vervolgens bereken je welk percentage leerlingen in deze jaren 1F en 1S/2F heeft behaald voor lezen, taalverzorging en rekenen samen. Aan de hand van deze cijfers kijkt ook de Inspectie naar de leerresultaten.  

Vensters

De cijfers die je in het rekenvoorbeeld ziet, kun je vinden in Vensters.

  • Een school die in Vensters ‘oranje’ kleurt en daarnaast dichter bij de signaleringswaarde van zijn schoolwegingsgroep zit dan bij het landelijk gemiddelde, komt in aanmerking voor deze ondersteuning.   
  • Een school die in Vensters ‘rood’ kleurt, omdat ze onder de signaleringswaarde scoort, komt ook in aanmerking voor een ondersteuningstraject. Na de aanmelding door de school bespreken we wel eerst of de start van ondersteuningstraject niet samenvalt met een bezoek van de Inspectie of een herstelopdracht. Ook bekijken we of GWGB+ geschikt is of dat de school beter past in het reguliere programma Goed worden, goed blijven  .

Waarden om mee te kunnen doen

Hier zie je een overzicht van de schoolwegingsgroepen. Achter elke schoolwegingsgroep staat de maximale score om gebruik te kunnen maken van het aanbod van GWGB+.