Mindset bij Design Thinking

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Design Thinking kan een school veel opleveren. Het herontwerpen van onderwijs is geen rechtlijnig proces, maar juist warrig en kan alle kanten op gaan. Dat vraagt om een bepaalde mindset. Hoe zorg je ervoor dat deelnemers zich die mindset eigen maken?

Wees creatief

Iedereen is creatief, dus ook alle deelnemers aan het ontwerpproces. Om het maximale uit de aanwezige creativiteit te halen, is het slim om ideeën snel en vaak op papier te laten zetten. Dat mag geschreven, maar tekenen is beter. Het is niet erg wanneer mensen niet goed kunnen tekenen. Het hoeft niet perfect. Het gaat om het idee.

Heb lef

Het herontwerpen van onderwijs is geen proces dat is vaste stappen wordt doorlopen. Sterker nog: het kan alle kanten opschieten zonder dat je weet welke richting het opgaat. Dat is niet erg, laat het gebeuren. Het is belangrijk dat deelnemers daarin durven mee te bewegen en durven te experimenteren. Met ideeën komen buiten de gebaande paden.

Wees nieuwsgierig

Als de procesbegeleider voortdurend vragen stelt zoals ‘Wat als … ?’ of ‘Waarom wel/niet … ?’, dan stimuleert dat de nieuwsgierigheid van de deelnemers. Vanuit nieuwsgierigheid komen mensen dingen te weten. Misschien ook dingen die niet direct relevant lijken, maar later in het proces toch nut hebben.

Open gesprekken

Vaak verrassen de mensen het meest waarvan je niet verwacht dat ze de oplossing hebben. Moedig daarom ook hen aan om te praten en hun ideeën te uiten. Vraag door op wat iemand zegt, luister ook naar wat er tussen de regels door wordt verteld.

Werk samen

Samenwerking is essentieel in het proces van Design Thinking. Het motto is: werk niet alleen, maar juist samen met anderen. Samen kom je verder!

Bron: toolkit Onderwijs ontwerpen met Design Thinking