Monitor hybride onderwijs: wat nemen we mee van drie maanden onderwijs op afstand?

Article type
Artikel

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen in het voorjaar van 2020 invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? De Monitor hybride onderwijs brengt dit voor je in kaart.  De eerste scholen hebben inmiddels hun rapportage ontvangen.  Wil jij met je team terugblikken en leren van de scholensluiting in maart? Meedoen is nog mogelijk.  

Eerste landelijke rapportage

Op 12 november 2020 is de eerste landelijke rapportage over de Monitor hybride onderwijs gepubliceerd. Hierin zijn de resultaten tot dan toe gedeeld. In februari 2021 verschijnt een vervolgrapportage met verdiepende analyses rondom hybride onderwijs. 

 

Meld je aan en doe mee!

Meld je direct aan en ontdek hoe jouw team(s) onderwijs op afstand in het voorjaar van 2020 hebben ingericht én ervaren. Met de uitkomsten van de monitor krijg je zicht op welke waardevolle ervaringen leraren, ouders en leerlingen mee willen nemen naar de toekomst. En welke niet. Een mooi startpunt voor blijvende verandering. 

Let op: de monitor vraagt naar de ervaringen met de eerste scholensluiting in de periode maart-juni 2020 en gaat niet in op de huidige sluiting die in december is afgekondigd. 

Veel scholen zijn in maart 2020 in korte tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit heeft veel gevraagd van al het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Tegelijkertijd heeft het ons laten zien waar we samen toe in staat zijn. De monitor hybride onderwijs geeft zicht op hoe scholen uitvoering hebben gegeven aan onderwijs op afstand en wat de impact hiervan is geweest. Deze inzichten geven bestuurders, schoolleiders, leraren en beleidsmakers input om te reflecteren op de periode van onderwijs op afstand en waardevolle ervaringen mee te nemen naar de toekomst. 

Stel je eigen monitor samen

De monitor bestaat uit een basismodule voor leraren en schoolleiders of ICT-coördinatoren. Daarnaast zijn er aanvullende modules voor ouders en leerlingen. Als bestuur of school  kies je zelf welke groepen je wil bevragen. Omdat je zelf het beste in kan schatten wat er in deze tijd nodig én mogelijk is.

Basismodule: leraren en schoolleiders/ICT-coördinatoren

De basismodule bestaat uit een vragenlijst voor leraren en een aparte vragenlijst voor schoolleiders en ict-coördinatoren. Er wordt gevraagd naar de manier waarop zij les op afstand hebben vormgegeven en welke elementen hiervan ze willen behouden voor de toekomst. Er zijn vragen over

 • Organisatie en infrastructuur
 • Leermateriaal
 • Uitvoering van het onderwijs
 • Inzet ict-middelen
 • Ondersteuning  voor leraren en leerlingen
 • Gemeten en ervaren opbrengsten 
 • (Ict-)Vaardigheden en andere randvoorwaarden

Aanvullende module: ouders/verzorgers

Deze vragenlijst richt zich specifiek op ouders /verzorgers en hoe zij de periode van afstandsonderwijs hebben ingevuld en ervaren. Er zijn vragen over:

 • Activiteiten thuis
 • Leermateriaal
 • Ervaringen van het kind en de ouder/verzorger

Aanvullende module: leerlingen     

Deze vragenlijst richt zich specifiek op leerlingen en hoe zij de periode van afstandsonderwijs hebben ingevuld en ervaren. Bij het invullen van deze vragenlijst is begeleiding van ouders/verzorgers of leraren gewenst.  Er zijn vragen over:

 • Activiteiten van de leerling
 • Leermateriaal 
 • Ervaringen van de leerling

Voorbeeldvragenlijsten

Via onderstaande links is het mogelijk de vragenlijsten vooraf te bekijken.  Let op: wil je deelnemen aan dit onderzoek? Meld je dan eerst aan om persoonlijke vragenlijsten voor jouw school of bestuur te ontvangen. 

Rapportages

Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team zou willen behoudenUiteraard is de privacy gewaarborgd. 

Tutorial schoolrapportage Monitor hybride onderwijs
Heb jij je schoolrapportage van de Monitor hybride onderwijs 2020 ontvangen? En wil je meer weten over de verschillende figuren die je hierin vindt? In deze tutorial geven Kennisnet en de PO-Raad een toelichting op de belangrijkste figuren.  

Landelijke rapportage
De resultaten van alle deelnemende scholen brengen we samen in landelijk rapportages. De eerste rapportage is in november 2020 gepubliceerd. Begin 2021 volgt een tweede rapportage met verdiepende analyses.  

 

Over de monitor

De Monitor hybride onderwijs is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren.