Monitor Hybride onderwijs: wat nemen we mee van drie maanden onderwijs op afstand?

Article type
Artikel
Publication date

Hoe hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen invulling gegeven aan onderwijs op afstand? En wat willen ze graag in de toekomst behouden? De monitor Hybride onderwijs brengt dit voor je in kaart.  Doe je mee? 

Meld je aan en doe mee!

Meld je direct aan en ontdek hoe jouw team(s) onderwijs op afstand hebben ingericht én ervaren. Met de uitkomsten van de monitor krijg je zicht op welke waardevolle ervaringen leraren, ouders en leerlingen mee willen nemen naar de toekomst. En welke niet. Een mooi startpunt voor blijvende verandering. 

Veel scholen zijn in maart in korte tijd omgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit heeft veel gevraagd van al het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. Tegelijkertijd heeft het ons laten zien waar we samen toe in staat zijn. De monitor Hybride onderwijs geeft zicht op hoe scholen uitvoering hebben gegeven aan onderwijs op afstand en wat de impact hiervan is geweest. Deze inzichten geven bestuurders, schoolleiders, leraren en beleidsmakers input om te reflecteren op de periode van onderwijs op afstand en waardevolle ervaringen mee te nemen naar de toekomst. 

Stel je eigen monitor samen

De monitor bestaat uit een basismodule voor leraren en schoolleiders of ICT-coördinatoren. Daarnaast zijn er aanvullende modules voor ouders en leerlingen. Als bestuur of school  kies je zelf welke groepen je wil bevragen. Omdat je zelf het beste in kan schatten wat er in deze tijd nodig én mogelijk is.

Basismodule: leraren en schoolleiders/ICT-coördinatoren

De basismodule bestaat uit een vragenlijst voor leraren en een aparte vragenlijst voor schoolleiders en ict-coördinatoren. Er wordt gevraagd naar de manier waarop zij les op afstand hebben vormgegeven en welke elementen hiervan ze willen behouden voor de toekomst. Er zijn vragen over

 • Organisatie en infrastructuur
 • Leermateriaal
 • Uitvoering van het onderwijs
 • Inzet ict-middelen
 • Ondersteuning  voor leraren en leerlingen
 • Gemeten en ervaren opbrengsten 
 • (Ict-)Vaardigheden en andere randvoorwaarden

Aanvullende module: ouders/verzorgers

Deze vragenlijst richt zich specifiek op ouders /verzorgers en hoe zij de periode van afstandsonderwijs hebben ingevuld en ervaren. Er zijn vragen over:

 • Activiteiten thuis
 • Leermateriaal
 • Ervaringen van het kind en de ouder/verzorger

Aanvullende module: leerlingen     

Deze vragenlijst richt zich specifiek op leerlingen en hoe zij de periode van afstandsonderwijs hebben ingevuld en ervaren. Bij het invullen van deze vragenlijst is begeleiding van ouders/verzorgers of leraren gewenst.  Er zijn vragen over:

 • Activiteiten van de leerling
 • Leermateriaal 
 • Ervaringen van de leerling

Voorbeeldvragenlijsten

Via onderstaande links is het mogelijk de vragenlijsten vooraf te bekijken.  Let op: wil je deelnemen aan dit onderzoek? Meld je dan eerst aan om persoonlijke vragenlijsten voor jouw school of bestuur te ontvangen. 

Rapportage

Ieder bestuur krijgt zijn eigen monitorrapport met een totaalrapportage over de deelnemende scholen. Ook worden de resultaten per school (bij minimaal zes ingevulde vragenlijsten) weergegeven. Zo weet iedere school wat de ervaringen van het team zijn en wat het team zou willen behoudenUiteraard is de privacy gewaarborgd. 

De resultaten van alle deelnemende scholen brengen we samen in een landelijk rapport dat we in het schooljaar 20-21 publiceren. 

Doe ook mee! 

Meedoen? Meld je aan als contactpersoon voor jouw school of scholen via het aanmeldformulier. Je ontvangt dan aanvullende informatie en de benodigde links naar de vragenlijsten.  Wij adviseren om de vragenlijsten zo snel mogelijk te verspreiden binnen je team(s), zodat de ervaringen nog vers zijn.  

Verbinding met de Monitor ICT-bekwaamheid

Een deel van de vragen in de monitor is overgenomen uit de monitor ICT-bekwaamheid. Deze monitor stond open sinds november 2019 en bracht de manier waarop ICT in de klas wordt ingezet in kaart. De eerste resultaten zijn begin maart, voor de corona-crisis gepresenteerd. Uit deze monitor is een aantal kernvragen overgenomen in de Monitor Hybride Onderwijs. Dit maakt het mogelijk om op een later moment de deelresultaten van deze twee monitors naast elkaar te leggen. Zowel op landelijk niveau als per school. Hiermee hopen we inzicht te krijgen in de mate waarin de inzet van ICT door leraren vóór en na de coronacrisis is veranderd.

Over de monitor

De Monitor Hybride onderwijs is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren.