Monitor ICT-bekwaamheid

Article type
Expertise
Beeldmerk Monitor ICT bekwaamheid

ICT in de klas, digitale geletterdheid in de kerndoelen: zijn we er klaar voor? De 'monitor ICT-bekwaamheid leraren PO' brengt de situatie en ontwikkelbehoefte van leraren in kaart.  De monitor stond open vanaf najaar 2019 tot voorjaar 2020. Inmiddels zijn de resultaten gepubliceerd.

Eerste resultaten

Op 17 maart is de eerste landelijke rapportage over de Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO gepubliceerd. Hoe kijken leraren naar hun huidige en toekomstige gebruik van ICT? Hoe vaardig zijn ze? En wat kan je als school met de resultaten van deze monitor? Vijf inzichten op een rij. 

 

Preview resultaten monitor

Waarom deze monitor? 

Technologie beïnvloedt het vak van de leraar. Denk aan het werken met digiborden, online leermiddelen of de inzet van VR. Maar niet alleen de manier waarop leraren lesgeven verandert, ook de inhoud van het curriculum beweegt mee. B

De PO-Raad vindt het belangrijk dat leraren op een goede manier ondersteund worden bij de snelle invloed van ICT op het onderwijs. Om de behoeften van leraren op dit vlak in kaart te brengen, zetten de PO-Raad en Kennisnet in 2019 de monitor naar de ICT-bekwaamheid en ontwikkelbehoefte van leraren uit.

Impact coronacrisis op ICT-bekwaamheid: nieuwe monitor 

De impact van de coronacrisis op het onderwijs is nog niet volledig te overzien. Maar dat de crisis veel heeft gevraagd van de ICT-vaardigheden van onderwijspersoneel is evident. Waar op veel scholen de inzet van ICT in een stroomversnelling is gekomen, is ook duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat leraren ondersteund worden in het omgaan met deze middelen.

Om zicht te krijgen op hoe scholen hier invulling aan hebben gegeven en wat ze willen behouden voor de toekomst is de nieuwe monitor Hybride onderwijs ontwikkeld. Een deel van de vragen in deze monitor is overgenomen uit de monitor ICT-bekwaamheid. Dit maakt het mogelijk om deelresultaten van deze twee monitors naast elkaar te leggen. Het is dus mogelijk om met je school of scholen aan deze nieuwe monitor mee te doen en zo zicht te krijgen op de mate waarin de inzet van ICT door leraren vóór en na de coronacrisis is veranderd. Meer informatie over de monitor Hybride onderwijs.

Over de monitor

De monitor ICT-bekwaamheid leraren is een initiatief van de PO-Raad samen met Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de monitor uit. De monitor is onderdeel van het programma Samen Slimmer Leren.