Naar buiten toe

Article type
Artikel
Publicatiedatum
Kinderen buiten

De school is zeker geen geïsoleerd gebouw in de visie van Jos Baggen, bestuursvoorzitter van de Dynamiek Scholengroep. “Wij streven naar leren buiten de vier muren.”

Jos Baggen ziet de school als een belangrijke voorziening in een dorp. Een plek waar veel mensen samen komen, elkaar ontmoeten en dingen ondernemen. Waar verschillende functies een plek hebben, zoals de kinderopvang, sport, welzijn en cultuur. Maar ook bedrijven. “Wij zien de school niet als een gebouw, maar als een omgeving waar kinderen leren en zich ontwikkelen.”

“We gaan vaak naar buiten, het dorp in, en hechten veel waarde aan contact met de ‘buitenwereld’. Zo werken we samen met een netwerk aan bedrijven, kinderopvang, sport en cultuur. We zorgen ook voor een doorlopende leerlijn met het VO en werken met partnerorganisaties samen, zoals Peel en Maas, SPOV en Prisma.”

Leren in je eigen omgeving

De school is partner in een breed netwerk en een essentieel element van het dorp of de wijk. Zij zorgt voor sociale samenhang binnen dorp of wijk. Jos Baggen: “Hoe mooi is het om in je eigen omgeving te leren, zoals bij het project ‘Oude Maas Arm’. Hierin leren kinderen hoe hun omgeving wordt aangepast en er een nieuw natuurgebied ontstaat.”

Twee jaar geleden is de Scholengroep gestart met het uitwerken van deze visie. “Onze belangrijkste uitdaging: hoe krijg je het echt voor elkaar? Van idee naar werkelijkheid. Dat gaat niet vanzelf, we hebben tijd nodig om hierin te groeien. En we komen allerlei wetten en beperkingen tegen. Dan gaan we kijken hoe we dat op gaan lossen.” Een voorbeeld? “Op De Twister zijn twee scholengevestigd: een SBO school en een BaO school. Doel is: gezamenlijk onderwijs waar dat kan. Maar als kinderen te veel uren op de andere vorm les krijgen, is daarvoor volgens de inspectie een Symbiose overeenkomst nodig. “