Ondersteuning voor scholen en besturen met een onvoldoende of zeer zwakke inspectiebeoordeling

Article type
Expertise

Scoort een school onvoldoende of zeer zwak bij de inspectiebeoordeling? Een schoolbestuur kan dan een beroep doen op het programma Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) van de PO-Raad. In een traject op maat helpt een team van experts scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs de basis op orde te brengen.