Plannen voor 2018: van plan naar klaslokaal

Article type
Artikel
Publicatiedatum
leerlingen in groepje

Begin 2018 stonden  drie thema’s centraal bij Onderwijsgroep Buitengewoon: samenwerking, kwaliteit en ontwikkeling. Het ICT-beleid geeft hier mede gestalte aan. Deskundigheidsbevordering is een belangrijk aandachtspunt, gekoppeld aan 21st century skills bij leerlingen en ICT-geletterdheid bij leraren. 

De Onderwijsgroep onderzoekt of het goed is om het competentieprofiel van het iXperium te gebruiken. Om vanuit een nulmeting te komen tot ambities. Het is de bedoeling dat niet alleen de leraren professionaliseren op ICT, maar ook andere functies, zoals de bedrijfsvoering.

Efficiëntere inkoop

Het bestuur zet in op een blijvende ontwikkeling van ICT, al staan er geen grote investeringen gepland. De inkoop van ICT-diensten kan en moet efficiënter. Buitengewoon gaat de hardware en ICT-beheer aanbesteden en onderzoekt aansluiting bij de ICT-inkoopcoöperatie SIVON voor met name de internetvoorziening. Gezien de dynamiek van Passend Onderwijs zijn de kernwoorden hierbij: flexibiliteit, schaalbaarheid en betaalbaarheid.

Om online samen te werken, wordt Office 365 ingezet. Dat is, buiten de Outlook-functionaliteiten, voor de meeste medewerkers nieuw en vraagt om scholing en een implementatieplan. Buitengewoon wil Office ook gebruiken in de samenwerking met partnerorganisaties, zoals zorgpartners.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De samenwerking tussen onderwijs en zorg is een belangrijk aandachtspunt: hoe gaan we daarbij om met de privacy van leerlingen en welke tools kunnen we inzetten? De Onderwijsgroep heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor de inzet van informatiebeveiliging en privacy (AVG). Er is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen en opgeleid die in kaart heeft gebracht wat de nieuwe privacywet precies inhoudt en wat deze betekent voor de groep. 

De FG heeft ook een stappenplan gemaakt dat de scholen kunnen gebruiken. Stap een is gericht op bewustwording. Er wordt zoveel mogelijk bovenschools geregeld om de scholen te ontlasten.  

Verbetering administratieve processen

Daarnaast moeten systemen worden ingezet om leraren te ontzorgen, zodat hun tijd meer naar de verbetering van de onderwijskwaliteit kan gaan. Hiervoor brengt Buitengewoon de werkprocessen in kaart en worden verbeteringen doorgevoerd. Zoals: voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan of dubbel handmatig worden ingevoerd. Ook wordt ervoor gezorgd dat medewerkers (door onder andere opleiding) met enkele kliks zelf overzichten en rapportages kunnen maken.

Activiteiten 2017 - 2018 - 2019

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft een aantal programma’s uitgewerkt op ICT-gebied. 

Samenwerking

  • Samenwerking faciliteren met een rijk arsenaal aan ICT-gereedschappen.

Kwaliteit

  • Efficiënter en effectiever inzetten van administratieve processen en werkafspraken met ICT
  • ICT inzetten als middel voor maatwerk in het onderwijs
  • Bijdragen aan de werkdrukverlaging van leraren door de toepassing van ICT.

Ontwikkeling

  • Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
  • Inzetten van beveiligingsmaatregelen en een verwerkingsregister. Hierin staat voor welk doel en op welke grondslag bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor worden genomen (zoals uitgesteld printen en 2-factor authenticatie).
  • Stimuleren van professionalisering en innovatie. Aan de hand van een nulmeting bekijkt Buitengewoon per school aan welke opleidingen behoefte is. Het einddoel is dat docenten ICT-rijke leerarrangementen en -processen kunnen ontwerpen en evalueren en dat zij uiteindelijk zelf de competenties hebben om te leren en innoveren met ICT.