Preview: eerste resultaten Monitor ICT-bekwaamheid gepresenteerd

Article type
Artikel
Publicatiedatum
Preview resultaten monitor

“Leraren realiseren zich ook: dat doe ik niet in mijn uppie,” zegt onderzoeker Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet. De eerste resultaten van de monitor ICT-bekwaamheid laten zien dat vrijwel alle leraren verwachten dat technologie een steeds grotere rol gaat spelen in de klas. Leraren zijn leergierig, maar de verschillen in wát ze precies willen leren zijn groot.

Hoe kijken leraren zelf naar hun ICT-vaardigheid en hoe zien ze de toekomst van technologie in de klas? Met die vraag in het achterhoofd zijn de PO-Raad en Kennisnet samen aan de slag gegaan in 2019. Het doel van de monitor is om in beeld te krijgen wat de ICT-bekwaamheid van leraren is en hoe hun gewenste ontwikkeling eruit ziet. Tijdens OnderwijsInzicht 2020 gaf projectleider Ilona Goessens samen met de onderzoekers een inkijkje in de eerste resultaten.

Geen goed of fout

“Er is niet iets goed of fout,” benadrukt Ilona in haar presentatie. “We brengen in de monitor vooral in kaart waar leraren staan en waar zij zich naar toe willen bewegen.” Inmiddels hebben ongeveer 2500 leraren de monitor ingevuld. Scholen hebben nog het hele jaar om mee te doen. “We willen op basis van de uitkomsten ondersteuningsaanbod gaan ontwikkelen dat past bij de behoeften van scholen en leraren.”

“Ik denk dat we zowel op stichting- als op schoolniveau het gesprek moeten voeren over wat we hiermee willen,” zegt Alex Kossenberg, de adviseur ICT van ASKO in reactie op de monitorresultaten. Vrijwel alle leraren verwachten dat het gebruik van technologie gaat toenemen, maar we zien ook dat de visie over ICT in de klas en de leerwensen van de leraren sterk verschillen.

Praatplaat Monitor ICT-bekwaamheid

 

Het onderwijs van de toekomst wordt gedragen door mensen

Een speciaal voor de monitor gemaakte praatplaat laat zien hoe het onderwijslandschap er uitziet. “De brug is eigenlijk de weg naar het onderwijs over vijf jaar,” legt één van de onderzoekers Alfons ten Brummelhuis uit. “Die brug wordt gesteund door de verschillende pijlers zoals ICT, infrastructuur en opleiding. Maar ook door ‘een mannetje’. Het onderwijs van de toekomst wordt naast allerlei voorzieningen ook gedragen door mensen. De ondersteunende rol van besturen is daarbij heel groot en onmisbaar.”

Liza Huizer geeft leiding aan de Sint-Petrusschool in Diemen. Zij herkent dat schoolleiders en leraren in gesprek moeten. “Willen we dat leerlingen de hele dag achter een device zitten, of juist niet? We hebben behoefte aan middelen om daar goed de discussie over te kunnen voeren.”

Leraren hebben inderdaad behoefte aan dat gesprek, zo laten de eerste resultaten zien. Leraren krijgen veel ruimte van hun organisatie om te experimenteren met ICT en ze mogen met allerlei technologie volop aan de slag. Maar ze missen daarbij soms wel een duidelijke visie vanuit de schoolleiding of het bestuur. Met de uitkomsten van de Monitor in de hand kunnen leraren, schoolleiders en besturen nu samen werken aan visie op de rol van ICT. “Dat is volgens mij wat de praatplaat heel mooi weergeeft,” vindt Ten Brummelhuis. “Technologische vooruitgang in het onderwijs is bovenal mensenwerk.”

Ook meedoen met de monitor ICT-bekwaamheid?

De monitor staat nog het hele jaar open. Besturen, scholen en leraren kunnen zich aanmelden. Hier vind je meer informatie 

Scholen gezocht die nieuwe leermiddelen gaan kiezen

Naast de monitor naar de ICT-bekwaamheid van leraren doet de PO-Raad ook onderzoek naar het keuzeproces van leermiddelen.  Hiervoor zoekt de PO-Raad scholen die aan de vooravond staan van het kiezen van nieuwe leermiddelen en mee willen doen aan een (kwalitatief) onderzoek naar dit keuzeproces. Scholen die meedoen, krijgen begeleiding bij het keuzeproces en worden gevolgd door een onderzoeker.

Met de uitkomsten van het onderzoek moet duidelijk worden hoe het keuzeproces nu verloopt en hoe dit verbeterd kan worden.

Heb je interesse? Laat het weten via i.goessens@poraad.nl. Dan nemen we contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.