Programma Samen Slimmer Leren

Article type
Artikel

ICT biedt veel kansen. Om leerlingen meer op maat te ondersteunen, resultaten beter te kunnen monitoren en om de administratie te vereenvoudigen. Het is vaak niet meer de vraag óf ICT in het onderwijs wordt ingezet, maar hóe. Om schoolbesturen en scholen hierbij te ondersteunen en hen te inspireren, organiseerde de PO-Raad het programma Samen Slimmer Leren (april 2019- april 2021). 

‘Samen Slimmer Leren’  werd gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het programma zette in op drie pijlers: de versterking van onderwijsinnovatie, vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek.

Pijler 1: Versterking van onderwijsinnovatie

Scholen verspreid over het hele land werkten binnen deze pijler aan  een ‘innovatievraag’ op het gebied van Onderwijs en ICT.  Ze kregen ondersteuning van de PO-Raad bij het uitwerken van hun vraagstuk. De voortgang en resultaten werden gedeeld op deze site. Zo kunnen meerdere scholen en besturen profiteren van de opbrengsten en hiermee zelf ook aan de slag gaan. De innovatievragen zijn een vervolg op de ‘versnellingsvragen’ uit het eerdere ICT-programma Slimmer leren met ICT

Meer over de resultaten uit deze pijler 

Pijler 2: Vaardige leraren & flexibele leermiddelen

Voor een optimale inzet van ICT zijn flexibele leermiddelen en deskundige leraren van groot belang. De PO-Raad zette een onderzoek op rond de ICT-vaardigheden van leraren en pabo-studenten in het primair onderwijs en bracht de inrichting en ervaringen met hybride onderwijs tijdens de scholensluiting in kaart. Naar aanleiding van deze onderzoeken werden verschillende ondersteuningsproducten ontwikkeld voor scholen. 

Meer over de resultaten uit deze pijler 

Pijler 3: Technologie & ethiek

De inzet van ICT in het onderwijs biedt vele voordelen. Hoe fijn is het om ieder kind op het eigen niveau te laten werken? Maar technologie roept ook ethische vragen op. Zoals: weten we wat er gebeurt met de gegevens van kinderen die verzameld worden via allerlei apps en meetinstrumenten? Of: hebben we genoeg zicht op de manier waarop algoritmes van leermiddelen bepaald worden?  De Ethiek AdviesRaad werd opgericht om te reflecteren op dit soort vraagstukken en is een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet. Om het bewustzijn over de impact van technologie op belangrijke waarden te vergroten werd er onder andere een toolkit ontwikkeld.

Meer over de resultaten uit deze pijler

Vervolg op Slimmer leren met ICT

Samen Slimmer Leren is een vervolg op ‘Slimmer leren met ICT’. Dit landelijke programma liep vier jaar en stopte in december 2018. Slimmer leren met ICT was onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een initiatief van het ministerie van OCW en het ministerie van Economische Zaken (EZ).