Programma Samen Slimmer Leren

Article type
Artikel

ICT biedt veel kansen. Om leerlingen meer op maat te ondersteunen, resultaten beter te kunnen monitoren en om de administratie te vereenvoudigen. Het is vaak niet meer de vraag óf ICT in het onderwijs wordt ingezet, maar hóe. Om schoolbesturen en scholen hierbij te ondersteunen en hen te inspireren, organiseert de PO-Raad het programma Samen Slimmer Leren (t/m april 2021). 

‘Samen Slimmer Leren’ loopt tot maart 2021  en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het programma zet in op drie pijlers: de versterking van onderwijsinnovatie, vaardige leraren & flexibele leermiddelen en technologie & ethiek.

Pijler 1: Versterking van onderwijsinnovatie

Scholen verspreid over het hele land werken binnen deze pijler aan  een ‘innovatievraag’ op het gebied van Onderwijs en ICT.  Ze krijgen ondersteuning van de PO-Raad bij het uitwerken van hun vraagstuk. De voortgang en resultaten komen op deze site. Zo kunnen meerdere scholen en besturen profiteren van de opbrengsten en hiermee zelf ook aan de slag gaan. De innovatievragen zijn een vervolg op de ‘versnellingsvragen’ uit het eerdere ICT-programma Slimmer leren met ICT

Pijler 2: Vaardige leraren & flexibele leermiddelen

Voor een optimale inzet van ICT zijn flexibele leermiddelen en deskundige leraren van groot belang. De PO-Raad zet een onderzoek op rond de ICT-vaardigheden van leraren en pabo-studenten in het primair onderwijs. Het doel is om te komen tot een helder beeld van de ICT-vaardigheden, om zo de juiste ondersteuning in te kunnen zetten voor de verdere ontwikkeling van de sector.

Pijler 3: Technologie & ethiek

De inzet van ICT in het onderwijs biedt vele voordelen. Hoe fijn is het om ieder kind op het eigen niveau te laten werken? Maar technologie roept ook ethische vragen op. Zoals: weten we wat er gebeurt met de gegevens van kinderen die verzameld worden via allerlei apps en meetinstrumenten? Of: hebben we genoeg zicht op de manier waarop algoritmes van leermiddelen bepaald worden? De Ethiek AdviesRaad houdt zich bezig met dit soort vraagstukken en is een initiatief van de PO-Raad en Kennisnet. 

Vervolg op Slimmer leren met ICT

Samen Slimmer Leren is een vervolg op ‘Slimmer leren met ICT’. Dit landelijke programma liep vier jaar en stopte in december 2018. Slimmer leren met ICT was onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een initiatief van het ministerie van OCW en het ministerie van Economische Zaken (EZ).