Sancta Maria in Lettele: al jaren een constante kwaliteit

Article type
Inspiratie
Publicatiedatum

Hoe zorg jij voor een goede kwaliteit?  Volg je de normen van de inspectie, of leg jij de lat hoger? In dit portret lees je hoe basisschool Sancta Maria in Lettele vorm geeft aan de ambities op het gebied van onderwijskwaliteit.  

Sancta Maria is een dorpsschool: vier groepen, honderd leerlingen. Samen met de naastgelegen de Heilige Nicolaaskerk vormt de school het hart van Lettele – een typisch Sallands dorp met een Buurtbus, voetbalclub, bibliotheek en een Kulturhus.

Voor en langs de school ligt een mooie leertuin: mozaïek- en bouwwerken verbeelden het zonnestelsel, een barometer geeft de luchtdruk aan. Achter het schoolgebouw zeult een meisje met een kip die half zo groot is als zij zelf. Binnen, in de centrale hal met een podium, staat een werkende broedmachine met eieren en kuikens in allerlei stadia. Overal pronken werkjes van de leerlingen. Het ziet er verzorgd en vrolijk uit. 

Pedagogisch klimaat

Maaten Bauer
Maarten Bauer, bestuurder

Mijn Plein-schoolbestuurder Maarten Bauer is trots op deze school. “Sancta Maria levert al jaren een constante kwaliteit. De Onderwijsinspectie was tijdens het laatste onderzoek zeer lovend over het pedagogisch klimaat, het samenwerkend leren en de hoge scores op de eindtoets – Sancta Maria is wat dat betreft de beste in de regio. Ondanks de krimp in dit gebied blijft die kwaliteit prima op orde. Als het nodig is, kan de school ver gaan in de zorg die ze bieden, waardoor ze nauwelijks leerlingen hoeven te verwijzen.”

Karin van Beurden
Karin van Beurden. directeur

Directeur Karin van Beurden vindt het allemaal “vrij normaal”, vertelt ze. “We zijn een gemoedelijke school. Een goed pedagogisch klimaat begint ermee dat leraren en kinderen goed in hun vel zitten. Dat is de eerste voorwaarde om goed te kunnen leren.” Leraar Jolande van Beek legt uit wat dat in de klas betekent. “Ieder kind mag er zijn. En ook onderling accepteren de kinderen elkaar. We volgen de ontwikkeling van de kinderen heel nauwkeurig en we bereiden met kindgesprekken de rapporten met hen voor. Ze weten precies waar ze aan toe zijn.” 

Leerling Linde vertelt

“Ik vind Nieuwsbegrip een van de leukste dingen op school”, vertelt Linde (groep 6). “Ik weet zelf waarin ik goed ben en waarin niet, en Nieuwsbegrip kan ik goed. Je gaat dan met kinderen van je eigen niveau een stukje lezen; er staan meestal ook plaatjes bij. We hebben net ons kindgesprek gehad. Met juf Jolande heb ik toen over de Citolijnen gepraat. Ik weet precies waar ik ben met woordenschat en taal, spelling en de rest.”

Ambities

De directeur omschrijft de schoolorganisatie als 'flexibel maar ook strak'.  In het schoolplan staat onder een aantal kopjes uitgewerkt wat de ambities zijn van de school: Samenwerken, Onderzoekend leren, Persoonlijk groeien, Eigenaar zijn, Onze school. “Het resultaat van een missie- en visietraject met het team”, vertelt Van Beurden. Bij alle ambities staat in het schoolplan precies om welke onderwerpen het gaat, welke einddoelen gelden, hoe en wanneer dat doel bereikt wordt, en welke indicatoren en succescriteria er gelden.

Van Beurden: “Twee keer per jaar gaan we met alle leerkrachten om tafel zitten om te evalueren. Iedereen presenteert dan zijn resultaten. We leggen veel vast. Maar het is belangrijk dat je weet dat je het als leraar niet alleen hoeft te doen. Als iets niet goed gaat, vraag je hulp. We doen veel aan collegiale consultatie passend bij de doelen van het operationeel werkplan en op verzoek.” Dat de school een klein team heeft, vindt leraar Jolande van Beek een voordeel. “We maken samen de school. En tijdens het werk in de klas proberen we ook die vijf doelen te volgen.” 

Schiermonnikoog

Jolande van Beek
Jolande van Beek, leraar

Twee van die pijlers uit het schoolplan, ‘Onderzoekend leren’ en ‘Eigenaar zijn’, manifesteren zich bijvoorbeeld als groep 8 naar Schiermonnikoog gaat. Van Beek: “We zoeken met de kinderen uit wat ze graag willen onderzoeken. Ze zorgen zelf met klusjes voor de financiering en zoeken uit waar we goedkoop fietsen kunnen huren. Andere leerlingen verdiepen zich in de werking van eb en vloed, omdat het wadlopen ook niet mag ontbreken. Of ze gaan met het schema van de veerdienst aan de slag, om de reis uit te stippelen.”

Kaders en loslaten

Om dit alles te laten werken, is een veilig werkklimaat nodig. Bestuurder Bauer: “Dit team werkt al redelijk lang samen en dat gaat heel goed. Ook leraren die op een andere school problemen hadden, komen op Sancta Maria vaak goed terecht. Dat is de verdienste van de directeur, al loopt ze daar niet mee te koop. De directeur is bepalend voor de kwaliteit en het schoolklimaat. Als leidinggevende ben je maatstellend. Karin heeft met haar team een helder kader gecreëerd waarbinnen iedereen beweegt. Met zo’n kader kun je ook loslaten. Ze geeft haar teamleden het vertrouwen dat ze het goed gaan doen, en dat máákt ze ook betrouwbaar. Neem de ontdektuin: de directeur zorgde voor de randvoorwaarden, een werkgroep vulde het plaatje in. Daar worden mensen enthousiast van, ouders zijn heel betrokken.” Toegegeven: de sociale context is ook heel belangrijk. In Lettele is de verbinding met de school groot. Voor de jaarlijkse levende kerststal komen de beesten uit het dorp; zelfs de kameel komt uit de buurt. De schapen zijn van een opa van een leerling.

Talenten inzetten

Hoe houdt de school zichzelf bij de les? “We evalueren alles”, zegt Van Beurden, “en we weten dat we soms ook als team dingen moeten loslaten. Dat hebben we moeten leren. Eerst hielden we overal aan vast en dat leidde tot hoge werkdruk. Onze schoolkrant bijvoorbeeld: ouders, leerlingen en team vonden de krant erg leuk, maar het maken leverde ons heel veel werk op. Dus die krant hebben we toch losgelaten. En net zoals de kinderen hun eigen talenten inzetten voor hun reisje naar Schiermonnikoog, zo doen ook de teamleden dat. “Als je mensen iets laat doen waar hun kwaliteiten liggen, dan zet je ze in hun kracht. Dat mooi versierde paaspodium? Dat is gemaakt door onze onderwijsassistent.”