Scholen gesloten: tips en tools voor afstandsonderwijs

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Geef je les op afstand?  Hier vind je een aantal handige tools, tips en nuttige bronnen op een rij. 

Artikelen en videotutorials op samenslimmerpo.nl

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 kun je op deze website artikelen over afstandsonderwijs vinden in een speciaal dossier.  Hier staan ook zo'n dertig tutorials over het lesgeven op afstand.

Online lesgeven

Op www.lesopafstand.nl vind je veel tips voor het geven van online les. Waar moet je bijvoorbeeld allemaal aan denken bij het synchroon (in een live les) of asynchroon (met filmpjes) lesgeven met video? Ook vind je  verschillende didactische en pedagogische tips. Ben je nog op zoek naar aanvullend lesmateriaal? Bekijk dan de themapagina’s van Wikiwijs of bekijk de tips voor het zelf maken van lesmateriaal.

Privacy bij online lessen

Op internet vind je veel verwijzingen naar gratis tools en aanbieders die hun producten gratis ter beschikking stellen. Dit biedt scholen de kans om hun onderwijs te laten doorgaan, maar het brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. De Privacy-quickscan geeft een eerste beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte apps.

In de artikelen over videobellen op school lees je welke maatregelen je kunt treffen als het netwerk trager wordt en krijg je tips voor een goede aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en het kiezen van de juiste tool. In de kennisclip ‘Privacy bij les op afstand’ vind je alles over het veilig gebruik van camera’s bij het geven van online les, en hoe je rekening houdt met andere relevante privacy-aspecten. 

Rapportage Monitor hybride onderwijs

Tijdens en na de eerdere scholensluiting zijn de inrichting en ervaringen met onderwijs op afstand in kaart gebracht. Alle deelnemende scholen hebben hierover een persoonlijke rapportage ontvangen. Deze rapportage kan helpen bij de voorbereiding op een nieuwe periode van onderwijs op afstand.

Een van de geleerde lessen is dat ouders een helder lesprogramma en contact met de leraar als een belangrijk houvast ervaren in de ondersteuning van hun kind. Leerlingen kunnen pas goed met hun schoolwerk bezig zijn als ze weten wat er van hen verwacht wordt en als ze goede ondersteuning krijgen. Ook tips voor oudercommunicatie en andere relevante onderzoeken vind je op www.lesopafstand.nl.