Sluiting scholen brengt veel innovatievragen rondom onderwijs en ICT in een stroomversnelling

Article type
Artikel
Publicatiedatum
Beeldmerk innovatievragen

Toen op 16 maart 2020 de schoolgebouwen dicht bleven voor regulier onderwijs, schakelden scholen in rap tempo over op lesgeven op afstand. Ook voor de projectleiders van de vijftien  innovatievragen rondom Onderwijs en ICT was het hard werken. "In een aantal weken doorlopen we een digitalisering waar we normaal jaren over hadden gedaan", aldus één van de projectleiders.

Toen in februari 2019 de projectleiders van de tweede groep Innovatievragen Onderwijs en ICT voor het eerst bij elkaar kwamen, was de stemming opgewekt. Ze  stonden in de startblokken om, met begeleiding vanuit de PO-Raad, vol energie aan de slag te gaan met ‘hun’ innovatievraagstuk. Van het ontwikkelen en implementeren van een digitaal portfolio tot het opzetten van een innovatielab en het veilig inzetten van add-ons in G suite. De acht vragen voegden zich bij de zeven vraagstukken die in september 2019 al waren gestart en zo ontstond er een mooi netwerk van besturen en scholen. Allemaal houden ze zich bezig met de kansen die ICT het onderwijs biedt. En toen sloten de schoolgebouwen.

In rap tempo organiseerden scholen het lesgeven op afstand. De projectleiders van de Innovatievragen vervulden hierin op hun scholen een belangrijke rol. Vanuit hun functie als ICT-coördinator of projectleider hielpen ze hun collega’s op weg. Hoe hebben zij deze periode ervaren? En hoe beïnvloedt de corona-crisis het innovatieproces dat ze eerder hadden ingezet?

Van start vanuit een goede basis

Iets meer dan een week na de sluiting, interviewden we Mieke Engelbertink, projectleider van de Innovatievraag bij Dynamiek. Daar plukten ze direct de vruchten van eerdere investeringen in ICT: “Omdat we al langer zo actief met ICT bezig zijn, konden we de omslag naar digitaal werken makkelijk maken. (…) Ik ben positief verrast door de snelheid waarmee leraren de omslag maken. Over wat er nu in een paar weken gebeurt, zouden we normaal een jaar doen. (…) Gelukkig waren alle randvoorwaarden bij ons al op orde, zoals de inrichting van Microsoft Teams en de beschikking over goede apparatuur. Daardoor konden we meteen efficiënt aan de slag.” Lees het hele interview met Mieke.

Over wat er nu in een paar weken gebeurt, zouden we normaal een jaar doen.

Hoewel een crisis soms een blokkade vormt voor het doorzetten van een innovatie, blijkt het soms ook een katalyserende functie te hebben. Teams die versneld met nieuwe toepassingen gaan werken en die sprongen maken op het vlak van ICT-bekwaamheid. Een schoolbestuur dat nu écht doordrongen is van het feit dat het belangrijk is om te investeren in een goede ICT-infrastructuur. De digitalisering in het onderwijs is in korte tijd in een stroomversnelling terecht gekomen.

Reflecteren, juist nu

Na zes weken les op afstand, maakt het onderwijs zich nu op voor het heropenen van de scholen. Hoewel ook dat weer nieuwe hectiek met zich meebrengt, zien de projectleiders het belang van reflectie op de afgelopen roerige periode. OPSPOOR zette bijvoorbeeld een enquête uit onder de leraren van de 37 scholen in Purmerend en omgeving. Fleur Hoorn, projectleider van de Innovatievraag van OPSPOOR vertelt: “We hebben dit nog nooit meegemaakt, dus niemand heeft alle antwoorden. Maar uit de ervaring die we de afgelopen weken hebben opgedaan, kunnen we ongetwijfeld al voorzichtig conclusies trekken over wat bij afstandsonderwijs wel en niet goed werkt.” De enquête past ook goed bij de Innovatievraag die het bestuur dit jaar bij de PO-Raad heeft ingediend: ‘Kun je meer ruimte creëren voor innovatie door het takenpakket van leraren te verlichten met behulp van ICT?’ Fleur: “We onderzoeken wat de kerntaak van de leraar is en welke taken efficiënter en slimmer kunnen worden ingericht door de inzet van ICT. Wat we in deze periode over digitaal onderwijs leren, kunnen we hierbij goed gebruiken.” Lees het hele interview met Fleur

Ook bij Heliomare plukken ze de vruchten van de ervaringen die ze in deze periode opdoen. Leraren ervaren daar hoe online tools  helpen bij het in contact blijven met leerlingen. Die ontdekkingstocht sluit goed aan bij de innovatievraag die Heliomare bij de PO-Raad heeft ingediend: 'Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol worden ingezet bij (dreigende) thuiszitters in het speciaal onderwijs?' “Ook als de scholen weer opengaan, willen we ICT inzetten om te zorgen dat de resultaten van deze leerlingen niet achterblijven en ze op sociaal vlak aansluiting blijven vinden met school- en leeftijdsgenoten. Passend Onderwijs Advies Heliomare brengt nu in kaart met welke hulpmiddelen we de beste ondersteuning aan thuiszitters kunnen bieden”, aldus docent Annemiek van het Heliomare College. Lees het hele interview

Hoe nu verder

In mei komen de projectleiders van de Innovatievragen opnieuw bij elkaar. Dit keer digitaal. Dan zal het zeker gaan over de vraag wat de blijvende impact van deze periode is op de inzet van ICT. En hoe de corona-crisis hun innovatievraag beïnvloedt. Je kan de innovatievragen blijven volgen via www.slimmerlerenmetict.nl/innovatievragen.