Stap voor stap naar schooleigen normen

Article type
Aan de slag
Publication date

Hoe weet je of je het maximale uit je leerlingen hebt gehaald? En of het onderwijs op je school echt uitdagend is? In samenwerking met SPO Utrecht ontwikkelde de PO-Raad een handreiking die je helpt om eigen ambitieuze en realistische schoolnormen te bepalen met behulp van de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Zo kun je de leerresultaten op je school afzetten tegen je eigen ambities en waar nodig op tijd bijsturen. 

Door de stappen in de handreiking te doorlopen, stel je eigen normen vast die passen bij je leerlingpopulatie. Dat doe je door te bepalen welk percentage leerlingen het niveau 2F/1S zou moeten halen, het hogere streefniveau van de referentieniveaus. De handreiking biedt ruimte om de gegevens over jouw school direct in te vullen. 

 1. Ga na wat de schoolweging van jouw school is

  Deze maat geeft in feite aan hoe complex jouw populatie is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze schoolweging voor elke schoolvestiging en onderwijslocatie op basis van kenmerken van de (ouders van) de leerlingen. Binnenkort is deze schoolweging ook terug te vinden in Vensters, in het schoolrapport ‘Resultaten eindtoets’ in het ManagementVenster.

 2. Analyseer de behaalde onderwijsresultaten

  Pak nu de resultaten van de leerlingen van jouw school erbij. Voor een betrouwbaar beeld is het goed om – net zoals de Inspectie van het Onderwijs dat doet – te kijken naar de behaalde referentieniveaus in de afgelopen drie schooljaren. Zijn de referentieniveaus van minder jaren beschikbaar, gebruik dan alleen de beschikbare schooljaren. De percentages leerlingen die de referentieniveaus behaald hebben, vind je in je leerlingvolgsysteem of in de rapportages van je eindtoets. Naar verwachting worden ze vanaf april 2020 ook getoond in het ManagementVenster van Vensters.

  Vervolgens bepaal je of deze percentages representatief zijn voor de resultaten in de toekomst. Vergelijk daarna de behaalde percentages referentieniveaus van de afgelopen drie jaar met de uitstroom van leerlingen naar tl/havo of hoger in de afgelopen drie jaar. Tot slot noteer je of je de afgelopen drie jaar de signaleringswaarde voor de eindtoets hebt behaald of niet. Je vergelijkt de signaleringswaarde daarbij dus niet met afzonderlijke jaren, maar met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

 3. Vergelijk jouw resultaten met die van een vergelijkbare school en leer zo van anderen

  Om te kunnen inschatten of de behaalde onderwijsresultaten relatief hoog zijn, gemiddeld of juist niet, kun je de resultaten – indien mogelijk – vergelijken met die van scholen met een vergelijkbare populatie. Zoek hiervoor een aantal scholen op met een vergelijkbare schoolweging en bekijk hun leerresultaten. Binnen Vensters PO kun je hiervoor in de nabije toekomst gebruikmaken van de rapportage ‘Resultaten eindtoets’ in de module ‘ManagementVenster’. Daar vind je de resultaten van de eindtoets op jouw school ten opzichte van scholen met een vergelijkbare schoolweging.

 4. Bepaal je eigen schoolnormen

  Nu je de resultaten van je school hebt geanalyseerd, kun je je eigen schoolnormen bepalen. Welke percentages referentieniveaus passen bij jouw school en populatie?