Tips om met learning analytics aan de slag te gaan

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Wil je zelf learning analytics gaan gebruiken op je school? Stichting Klasse heeft een aantal tips voor je op een rij gezet.

Tip 1: Zorg voor een onderwijskundige inbedding op basis van een heldere visie

De onderwijskundige inbedding van het werken met digitale leermiddelen en learning analytics is cruciaal. De introductie van digitale leermiddelen en learning analytics heeft immers gevolgen voor het onderwijs. Maak vooraf bewust de keuze waarom en waartoe digitale leermiddelen en learning analytics worden ingezet.

Tip 2: Houd altijd rekening met onderlinge verschillen

Scholen kunnen onderling verschillen, bijvoorbeeld de methoden die worden gebruikt en de samenstelling van het team. Houd in de werkwijze waarmee digitale leermiddelen en learning analytics worden geïntroduceerd rekening met deze verschillen:

  • Stel het werken met digitale leermiddelen niet verplicht, maar maak het wel heel erg aantrekkelijk om hiermee te experimenteren.
  • Zorg voor een professionele projectorganisatie.
  • Stuur op het maken van schoolafspraken over het gebruik van digitale leermiddelen en learning analytics.
  • Zorg dat er eigenaarschap komt bij de leraren, IB-ers en schoolleiders.
  • Stimuleer experimenten en het doorgroeien daarvan naar volgende leerjaren.
  • Stimuleer het delen van expertise tussen collega’s.
  • Betrek alle lagen in de organisatie: leraar, schoolleider, bovenschools, ouders, leerling. Informeer alle lagen goed en ruim ook tijd in voor coördinatie.

Tip 3: Begin pas als de ICT-infrastructuur in uw scholen op orde is

Zorg dat de voorwaarden op het vlak van infrastructuur op orde zijn voor het gebruik van digitale leermaterialen en bijhorende learning analytics. Bijvoorbeeld: is de internetsnelheid voldoende en functioneert de wifi goed?

Bron: Brochure Cyclisch werken aan interveniëren met learning analytics