Tutorials: zelf doelen stellen met het onderwijsresultatenmodel

Article type
Expertise
Publicatiedatum

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 kijkt de Onderwijsinspectie op een nieuwe manier of leerlingen wel genoeg leren op school. Het nieuwe onderwijsresultatenmodel helpt scholen doelen te stellen. Wat is er precies nieuw en hoe ga je met het onderwijsresultatenmodel aan de slag? In een aantal tutorials leggen onderwijsadviseur Emila Bijl en inspecteur Ellen Timminga het uit. 

Werd in het oude onderwijsresultatenmodel nog gekeken naar de gemiddelde scores op de eindtoets, in het nieuwe model staat het referentiekader taal en rekenen centraal. Maar wat houdt dat precies in, en hoe pas je dat toe op school?

Werken met het referentiekader taal en rekenen

Adviseur Emila Bijl van onderwijsadviesbureau Helder bekijkt dagelijks met scholen hoe ze hun onderwijsresultaten kunnen analyseren. Ze vertelt in deze video hoe je werkt met het referentiekader taal en rekenen en hoe je een doorgaande leerlijn uitstippelt die past bij jouw schoolpopulatie. Kortom: hoe je jouw leerlingen de stof aanbiedt die het beste uit hen haalt, zodat ze in groep 8 goed voorbereid uitstromen naar het voortgezet onderwijs. 

Video

Onderwijsadviseur Emila Bijl over het referentiekader taal en rekenen

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel: Wat is er anders?

Ellen Timminga is inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Ze legt in de video hieronder uit wat de bedoeling van het nieuwe onderwijsresultatenmodel is en wat er veranderd is ten opzichte van de oude werkwijze van de Inspectie. Ze vertelt ook hoe de Inspectie omgaat met het ontbreken van de eindtoets in 2020. 

Video

Inspecteur Ellen Timminga van de Onderwijsinspectie over het nieuwe onderwijsresultatenmodel

In de volgende video gaat Ellen Timminga uitgebreider in op de schoolweging. 

Video

Inspecteur Ellen Timminga van de Onderwijsinspectie over de schoolweging

Zelf signaleringswaarden toepassen op je school

In deze laatste video gaat Ellen Timminga in op hoe de Inspectie werkt met signaleringswaarden. Hoe je deze manier van werken toepast op je eigen school lees je in de vernieuwde handreiking Stap voor stap naar schooleigen doelen.

Video

Inspecteur Ellen Timminga van de Onderwijsinspectie over de signaleringswaarden

Aanpassing door corona

Door het wegvallen van de eindtoetsresultaten in schooljaar 2019-2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs haar werkwijze tijdelijk aangepast. Tussen augustus 2020 en mei 2021 kijkt ze allereerst naar de behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 op de eindtoets. Concludeert de inspecteur dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 op of boven de signaleringswaarden liggen, dan krijgt de school hierop het oordeel Voldoende. Maar is dat niet het geval, dan geeft de inspecteur Geen oordeel. Het oordeel Onvoldoende kan dit jaar niet gegeven worden, omdat de wettelijke regelgeving dat niet toelaat. 

Ook komend schooljaar past de Inspectie de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Naar verwachting kan de eindtoets dit jaar wel afgenomen worden. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 echter niet beoordeeld op de resultaten (standaard OR1). Zij worden wel op de overige standaarden beoordeeld. Op basis daarvan kan er een Zeer Zwak, Onvoldoende, Voldoende of Goed gegeven worden. De Inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.