Verdiepende analyses en plan van aanpak bij het NPO door KOE

Article type
Inspiratie
Publicatiedatum

Alle scholen willen hun leerlingen binnen het Nationaal Programma Onderwijs de best passende ondersteuning geven. Daarvoor is het belangrijk om in beeld te hebben hoe het met de leerlingen gaat, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief vlak. Katholiek Onderwijs Enschede ontwikkelde hiervoor een plan van aanpak, een diepte-analyse op groepsniveau en een verdiepende analyse. 

Om leerlingengroepen goed in kaart te brengen, is het belangrijk om ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuissituatie mee te nemen. Deze elementen kunnen namelijk van grote invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Met de tools van KOE kan je dit op leerling- en groepsniveau analyseren. Daarna kan je samen aan de slag met het ontwikkelde plan van aanpak.