Vier nieuwe tutorials over afstandsonderwijs, plus een bonus voor ouders

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum

Of het nu wereldoriëntatie is of muziekonderwijs, het geven van afstandsonderwijs zorgt voor uitdagingen. De PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED maken tutorials om leraren daarbij te helpen. Deze week, naast wereldoriëntatie en muziek, aandacht voor de begeleiding van ouders die niet goed Nederlands spreken en tips voor leraren om het online lesgeven behapbaar te houden. Tot slot is er een bonus: een tutorial speciaal voor ouders. Attendeer hen daar eens op! 

Communicatie met ouders voor wie Nederlands niet vanzelfsprekend is - docent Ria Goedhart

Ria Goedhart

Het bereiken van ouders voor wie het Nederlands geen vanzelfsprekendheid is, blijkt vaak lastig. In deze crisistijd nog meer. In deze tutorial vertelt Ria Goedhart hoe je met hen kunt communiceren en hoe je ze betrekt bij het onderwijs aan hun kinderen. 

Ria Goedhart werkt bij het Seminarium voor​ Orthopedagogiek aan de​ Hogeschool Utrecht. Zij is​ ontwikkelaar en docent bij de​ opleiding Master Educational​ Needs, het schoolontwikkelingstraject voor sociaal-emotioneel leren PAD en de cursus​ Begeleiden van Nieuwkomers op​ school. In 2018 kwam haar boek​ 'Samenleren op een superdiverse​ school' uit. Op dit moment werkt ze binnen het Europees​ Project SIREE aan​ een project over Ouderbetrokkenheid​ en daarnaast is ze bezig met een minor over​ Nieuwkomersonderwijs voor de pabo. 

Lees meer over haar video

Video

Afstandsonderwijs: als Nederlands voor ouders geen vanzelfsprekendheid is - docent Ria Goedhart

Afstandsonderwijs: Communiceren op afstand als Nederlands niet vanzelfsprekend is

Wereldoriëntatie op afstand - leraar Andre Gilara

Andre Gilara

Afstandsonderwijs over wereldoriëntatie: welke vragen kun je stellen, welke modellen zijn bruikbaar voor de samenhang en hoe koppel je zaakvakken aan elkaar? 

Andre Gilara is al meer dan dertig jaar leraar in het Montessorionderwijs en geeft les aan groep 6, 7 en 8 op de Anninksschool in Hengelo. Zijn specialisatie is kosmische educatie ('onderwijs in samenhang'). Hij streeft naar een integratie van de kernvakken en de zaakvakken. Daarvoor gebruikt hij zijn Yurlspagina’s. In 2020 is Andre ambassadeur van de bibliotheek Hengelo. 

Wil je aan de slag? Doe je voordeel met deze achtergrondinformatie over het stellen van vragen en verbanden leggen bij wereldoriëntatie, 

Video

Wereldoriëntatie via afstandsonderwijs - leraar Andre Gilara

Wereldoriëntatie via afstandsonderwijs door leraar Andre Gelera

Hulp om afstandsonderwijs als leraar behapbaar te houden - hogeschooldocent Irene van der Spoel

Irene van der Spoel

De overstap naar online onderwijs kan zorgen voor stress. Hogeschooldocent Irene van der Spoel vertelt hoe je daar als leraar het beste mee om kunt gaan.  Hoe zorg je voor een gevoel van autonomie, betrokkenheid en competentie in je werk?

Irene van der Spoel is docent aan de Hogeschool Utrecht. Via haar website TodaysTeachingTools.com houdt zij zich bezig met digitaal onderwijs. Zo helpt Irene collega’s en andere geïnteresseerden bij de inzet van digitale leermiddelen in het onderwijs.  

Meer weten? Irene heeft handige hulpmiddelen voor en informatie over autonomie, betrokkenheid en competentie in je werk.

Video

Hoe overleef je online lesgeven? - hogeschooldocent Irene van der Spoel

Een video van hogeschooldocent Irene van der Spoel over de inzet van digitale leermiddelen.

Muziekonderwijs op afstand - muziekleraar Willem van der Krabben

Willem van der Krabben

In deze video bespreekt Willem van der Krabben hoe je op afstand muziekles kunt geven. Hij geeft praktische tips om direct te gebruiken bij het vormgeven van je eigen lesideeën.

Willem van der Krabben is zowel uitvoerend als docerend musicus. Hij is actief als drummer bij diverse bands en artiesten, geeft muzieklessen en werkt als freelancer voor stichting Méér Muziek in de Klas. 

Lees meer over zijn video en over ideeën om muziekles op afstand vorm te geven. 

Video

Muziekonderwijs op afstand – muziekleraar Willem van der Krabben

In deze video bespreekt Willem van der Krabben hoe je op afstand muziekles kunt geven aan kinderen.

BONUS: tutorial speciaal voor ouders! Attendeer hen hier eens op via de appgroep of nieuwsbrief. 

Ouders en afstandsonderwijs - ontwikkelingspsycholoog Steven Pont

Steven Pont

Veel ouders hebben er deze dagen een taak bij: zij geven thuis les aan hun kinderen. Best een opgave, zeker in combinatie met werk en zorg. Steven Pont geeft tips aan ouders én kinderen om hiermee om te gaan. 

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog. Hij schreef onder meer de boeken ‘Mensenkinderen’ en ‘De do’s en don’ts van de opvoeding’. Steven kijkt naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vanuit twee invalshoeken: de ontwikkelingspsychologie (die gedrag meer vanuit het individu beschrijft) en de systeemtheorie (juist gericht op het belang van de sociale omgeving).

Video

Tutorial speciaal voor ouders over afstandsonderwijs- ontwikkelingspsycholoog Steven Pont

Een video van Steven Pont over wat ouders kunnen doen in afstandsonderwijs