Vier werkvormen voor het model Regie op Onderwijskwaliteit

Article type
Aan de slag
Publicatiedatum
Samenwerken

Hier vind je vier werkvormen voor de inzet van het model Regie op Onderwijskwaliteit. Ter inspiratie! 

Voorbeeld 1: op teamniveau

Organiseer vier bijeenkomsten over de vier pijlers. Schrijf per bijeenkomst de kernvraag op een flap en werk zo telkens aan één vraag. Laat alle aanwezigen opschrijven wat er in ze opkomt. Ze mogen ook op elkaar reageren. Na 10 á 15 minuten hang je de flap aan de muur en ga je in gesprek met elkaar.

Bijvoorbeeld: waartoe leiden we leerlingen op? Of: welke gevolgen heeft onze identiteit voor onze ambities?

Tip: Begin met het definiëren van onderwijskwaliteit. Zodra daar overeenstemming over is, kun je met elkaar bespreken hoe je aan daaraan wil werken en hoe je je gaat verantwoorden.

Voorbeeld 2: op leerlingniveau

Stel: als bestuur zie je het opleiden van kinderen tot kritische burgers als een kerntaak. Bespreek dan binnen de school wat dat voor de leraren en leerlingen betekent in de praktijk. Mogen leerlingen in groep 1 hun mening geven over de gang van zaken op school? En in groep 5? Of groep 8? En welke lesmaterialen en methodes gebruik je daarvoor?

Voorbeeld 3: bij verandering

Het kan zijn dat er door bepaalde veranderingen ‘nieuwe’ antwoorden nodig zijn. Ook dan komt het model van pas. Staat in de visie bijvoorbeeld ‘dat elke leerling telt’ en heb je daar al eens een ‘doorvertaling’ voor gemaakt? Misschien ben je er door de coronacrisis achter gekomen dat veel leerlingen thuis kwetsbaarder zijn dan je dacht en niet aan leren toe kwamen. Met dit inzicht kun je verschillende dingen doen. De achterstand inhalen en je helemaal concentreren op rekenen, lezen en spellen. Of je juist focussen op de ervaringen en emoties van de leerlingen en ze mentaal ondersteunen.

Voorbeeld 4: op projectniveau

Organiseer je een projectweek voor kinderen over een bepaald thema? Pak dan de antwoorden erbij die je ooit hebt geformuleerd met behulp van het model en pak daar enkele aspecten uit. Bijvoorbeeld: is zelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt, laat kinderen dan zelf een informatiemarkt bedenken en regelen.